Ton van Maanen

Pasfoto van Ton van Maanen
Functie
Wethouder
E-mail
secretariaatvanmaanen@vijfheerenlanden.nl

" Ik doe wat ik kan, op de plek waar ik ben en met de middelen die ik heb."

Portefeuille

 • Financiën
 • Inkoop
 • Grondzaken
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Landschap en Landbouw (samen met Kees Bel)
 • Economie
 • Recreatie, Toerisme en Citymarketing
 • Afvalinzameling
 • Kernen: Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Kedichem, Oosterwijk en Schoonrewoerd

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die horen bij het wethouderschap

 • Algemeen Bestuur Gevudo
 • Algemeen Bestuur Natuur en recreatieschap Lingegebied - Uiterwaarde Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Gemeenschappelijke Regeling Regio AV - Lid RMA opgave 1 Landschapsontwikkeling
 • Gemeenschappelijke Regeling Regio AV - Lid RMA opgave 5 Toekomstbestendige Landbouw
 • Gemeenschappelijke Regeling Regio AV - Lid RMA opgave 6 Economie en Innovatie
 • Gemeenschappelijke Regeling Regio AV – lid RMA opgave 7 Vrijetijdseconomie
 • Algemene vergadering van aandeelhouders NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Algemene vergadering van aandeelhouders OASEN NV
 • Algemene vergadering van aandeelhouders Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West (ROM-S)
 • Algemene vergadering van aandeelhouders Rom Utrecht Region
 • Algemene vergadering van aandeelhouders Stedin
 • Lid U10 Bestuurstafel Economische Positionering
 • Voorzitter U10 Bestuurstafel Groen en Landschap
 • Adviescommissie rechtspositie Politieke ambtsdragers
 • Algemeen Bestuur Reinigingsdienst Waardlanden
 • Lid Wethoudersvereniging

Onbetaalde nevenfunctie die niet voortkomt uit het wethouderschap:

 • Bestuurslid Tante Leen (ontmoetingsplek in Geldermalsen)
 • Bestuurslid Historische Kring West-Betuwe