Joop van Montfoort

Pasfoto van Joop van Montfoort
Functie
Wethouder
E-mail
secretariaatvanmontfoort@vijfheerenlanden.nl

"Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt!"

Portefeuille

 • HRM
 • Duurzaamheid en Energietransitie, Milieu
 • Kernenbeleid (wijk- en dorpsgericht werken) en Overheidsparticipatie
 • Dorpshuisvoorzieningen
 • Mobiliteit
 • Kern: Leerdam

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die horen bij het wethouderschap:

 • Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Utrecht (OdrU)
 • Lid van Comité van aanbeveling Stichting De Iris Vianen
 • Lid U10 Bestuurstafel Duurzame bereikbaarheid
 • Lid U10 Bestuurstafel Klimaat neutrale regio
 • Lid Wethoudersvereniging
 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Regio AV RMA opgave 3 bereikbaarheid & verkeersveiligheid
 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Regio AV RMA opgave 10 klimaatadaptatie
 • Aandeelhouder van MerwedeLingelijn Beheer B.V.