Digitale informatieborden

De digitale informatieborden bij verschillende invalswegen in de gemeente promoten activiteiten en evenementen in Vijfheerenlanden. Ook speelt de gemeente met de borden in op actueel nieuws binnen de gemeentegrenzen. Denk bijvoorbeeld aan noodsituaties, wegafsluitingen of tips om veilig aan het verkeer deel te nemen. De gemeente en de gebiedsmarketingorganisatie Tussen Lek en Linge plaatsen de informatie.

Hieronder vindt u informatie over hoe u informatie op onze digitale borden kan laten plaatsen.

Plekken digitale borden

Leerdam

 • Schaikseweg
 • Koningin Emmalaan
 • Zuid-Hollandweg

Vianen

 • Prins Bernhardstraat
 • Bentz-Berg/Westelijke Parallelweg
 • Hagenweg

Hoef en Haag

 • Hagesteinsestraat

Richtlijnen digitale Informatieborden

Gaat uw verzoek over een evenement gericht op alle inwoners van Vijfheerenlanden en toeristen? Lever uw publicatieverzoek dan minimaal één week voor de publicatietermijn aan via een mail aan info@bezoeklekenlinge.nl.

Gaat uw verzoek over een andere niet-commerciële boodschap? Lever uw publicatieverzoek dan minimaal één week voor de publicatietermijn aan via een mail aan communicatie@vijfheerenlanden.nl.

De richtlijnen:

 • De publicatietermijn van berichten op de digitale informatieborden is maximaal twee weken. We passen deze termijn aan als dit nodig is.
 • Geef bij uw publicatieverzoek een tekstsuggestie aan en de startdatum.
 • Een bericht telt maximaal vier tot vijf regels. Hou de tekst kort en bondig, dit bevordert de leesbaarheid.
 • Lever een opgemaakt beeld met tekst erin aan in uw huisstijl (+ logo). Houd hierbij de volgende afmetingen aan 288 x 384 pixels (b x h).
 • De eindredactie is in handen van de gemeente Vijfheerenlanden en Tussen Lek en Linge. De eindredacteur beslist of, op welke wijze en wanneer we een bericht plaatsen.
 • Over het besluit aangeleverde tekstsuggesties te redigeren of weigeren, wordt in beginsel niet gecorrespondeerd.
 • Aanvragers kunnen aan publicatie van hun bericht geen rechten ontlenen.
 • Aan de publicatie van berichten op de digitale infoborden zijn geen kosten verbonden.

Aan welke voorwaarden voldoet mijn publicatie?

 • Het evenement is van algemene aard (u sluit geen doelgroep uit).
 • Het gaat om een evenementen van niet-commerciële aard binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Vijfheerenlanden (u mag een bijdrage in de kosten vragen maar er niet aan verdienen).
 • Commerciële partijen kunnen zich aanmelden bij de exploitant van de informatieborden via www.infozuilnederland.nl (Deze link gaat naar een externe website)
 • Het gaat om een evenement/mededeling waarvan de gemeente Vijfheerenlanden publicitaire ondersteuning wenselijk acht.
 • We plaatsen geen teksten van (partij)politieke of religieuze aard.