Exploitatievergunning horecabedrijf

U heeft in gemeente Vijfheerenlanden een exploitatievergunning nodig als u eten en drinken verkoopt dat mensen direct in uw horecazaak of op uw terras consumeren. Dat geldt niet alleen voor cafés of restaurants, maar bijvoorbeeld ook voor een coffeeshop, een jongerencentrum of een sportvereniging met een kantine.  Ook wanneer u een B&B heeft, is deze vergunning nodig. U moet een vergunning aanvragen als u een nieuwe horecaonderneming en/of B&B start, maar ook als u een lopend bedrijf overneemt, of uw horecazaak en/of B&B verhuist.

Aanvraag exploitatievergunning (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvraag exploitatievergunning (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Wanneer heeft u een exploitatievergunning nodig?

U heeft een exploitatievergunning nodig wanneer:

 • klanten direct eten en drinken bij u in uw horecazaak kunnen consumeren. Het gaat dus om horecazaken, maar ook om sportkantines;
 • u eten bereid voor directe consumptie, denk aan cateringbedrijven;
 • u een B&B heeft, met meer dan drie kamers.

Uitzonderingen

Voor een beperkt aantal categorieën 'ondergeschikte' horeca is geen exploitatievergunning nodig.

 • Een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet
 • Voor een zorginstelling
 • Een museum
 • Een bedrijfsrestaurant of -kantine
 • Een kerk of museum, inclusief een bijbehorend(e) (verenigings)gebouwen
 • Een Bed and Breakfast met niet meer dan drie kamer
 • Een benzinepomp

Opnieuw aanvragen als de zaak wijzigt

In een aantal gevallen moet u de exploitatievergunning opnieuw aanvragen. Het gaat bijvoorbeeld om deze situaties:

 • Als de ondernemingsvorm van uw horecazaak en/of B&B verandert (bijvoorbeeld als u van een eenmanszaak naar een BV gaat).
 • Wanneer u een bestaande horecazaak en/of B&B overneemt.
 • Als de horecazaak en/of B&B verhuist naar een ander adres.

Voorwaarden exploitatievergunning

Als u een exploitatievergunning horecabedrijf aanvraagt, wordt er gekeken of het bedrijf past op de plek waar u het wilt hebben. Ook wordt er gekeken of de eigenaar en de leidinggevenden geschikt zijn om een horecaonderneming te leiden.

Voorwaarden financiën

U moet aantonen hoe u aan het startkapitaal komt voor uw nieuwe horecabedrijf. Hiervoor vult u het Formulier Wet Bibob en Vergunningen in. Let op: u moet voldoen aan de regels voor integriteit (Wet Bibob). Dit wordt altijd getoetst via de Bibob-procedure. Hierdoor duurt de aanvraagprocedure soms langer dan de termijn van 8 weken.

Voorwaarden aan de zaak

 • De horecazaak moet passen bij de functie die de gemeente heeft toegewezen aan de locatie. Dit kunt u terugvinden in het bestemmingsplan.
 • De horecazaak mag geen nadelige invloed hebben op de omgeving. Er wordt bijvoorbeeld gekeken aan welke spanning(en) de buurt bloot staat, en of dit verandert door het type horecazaak dat u wilt.

Voorwaarden aan de eigenaar

Voorwaarden aan de leidinggevende

 • U moet minimaal 21 jaar oud zijn.
 • U mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
 • U mag niet onder curatele of bewindvoering staan.
 • U moet een Verklaring Sociale Hygiëne hebben. Dit geldt alléén voor horecabedrijven waar alcoholhoudende dranken worden geschonken.

Terras

Wanneer u een terras wilt uitzetten of de grootte van het terras wijzigt, dan geeft u dit door aan de gemeente.

Aanvragen of wijzigen terras (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen of wijzigen terras (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Leidinggevende

Wanneer een leidinggevende wijzigt, dan moet deze nieuwe leidinggevende aan de eerder genoemde voorwaarden voldoen. Geef de wijziging van leidinggevende vervolgens aan de gemeente door.

Wijziging leidinggevende (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten

Kosten exploitatievergunning
Soort vergunning Kosten 2024
Nieuwe exploitatievergunning
(inclusief terras)
€ 407,25
Wijzigen exploitatievergunning € 203,55
Wijzigen terras € 52,30
Wijzigen leidinggevende € 110,45

Nodig

 • van iedere persoon die op de vergunning staat: een kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning.
 • gegevens over uw bedrijf, zoals naam, adres.
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • een bewijs dat u het pand heeft gehuurd of gekocht.
 • plattegrondtekening van het pand en van het terras. Voorzien van maatvoering.
 • volledig ingevuld BIBOB-formulier met alle bijlagen

Aanvraag

We nemen onze beslissing binnen acht weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Wijziging doorgeven voor terras of leidinggevende

Wijzigt de ondernemingsvorm van uw horecabedrijf? Wilt u bijvoorbeeld van uw eenmanszaak een bv maken? Uw café uitbreiden met een terras? Of alcohol gaan schenken? Denk eraan dat wijzigingen gevolgen kunnen hebben voor uw andere vergunningen, bijvoorbeeld de Alcoholwetvergunning.

Overige wijzigingen

Neem contact op met de gemeente via horeca@vijfheerenlanden.nl.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).