Alcoholwetvergunning

U heeft een Alcoholwetvergunning nodig als u in een horecagelegenheid alcohol schenkt aan uw klanten. Dat wil zeggen: als u alcohol verkoopt die mensen direct bij u opdrinken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen.

Uitleg Alcoholwetvergunning

U heeft een Alcoholwetvergunning nodig als u in een horecagelegenheid alcohol wilt schenken aan uw klanten. Dat wil zeggen: als u alcohol verkoopt die mensen direct bij u opdrinken. De Alcoholwetvergunning is een landelijke vergunning en staat nooit op zichzelf. Met de Alcoholwetvergunning regelt u alléén de toestemming om alcohol te mogen schenken.

Er zijn twee varianten van de Alcoholwetvergunning:

 • Commercieel: een Alcoholwetvergunning voor horecabedrijven waarbij horeca het hoofddoel is. Voorbeelden: cafés, restaurants en andere commerciële horecazaken.
 • Para-commercieel: een Alcoholwetvergunning voor instellingen waarbij horeca niet het hoofddoel is, maar een bijkomstige activiteit. Dat zijn meestal stichtingen of verenigingen. Voorbeelden: paranormale beurzen, buurthuizen en kantines van (sport)verenigingen.

Eisen inrichting van de horecazaak

Voor een Alcoholwetvergunning moet de inrichting van uw horecazaak voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Daarnaast moet het gedeelte van uw zaak dat toegankelijk is voor uw klanten een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2 (artikel 10 Alcoholwet). U krijgt alleen een Alcoholwetvergunning wanneer uw horecazaak voldoet aan deze regels.

Eisen eigenaar en leidinggevenden van de horecazaak

Bent u eigenaar van een horecabedrijf, dan moet u aan een aantal eisen voldoen om een Alcoholwetvergunning te kunnen krijgen.

 • U moet een Verklaring Sociale Hygiëne hebben. Een horecadiploma moet u in sommige gevallen laten omzetten naar een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • U moet voldoen aan de regels over integriteit (dit wordt getoetst via de Bibob-procedure).
 • U mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn (dit wordt gecontroleerd via een antecedentenonderzoek).
 • U mag niet onder curatele staan en niet zijn ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij.

Ook voor de leidinggevenden van uw horecabedrijf gelden speciale eisen:

 • Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn.
 • Een leidinggevende moet een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
 • Een leidinggevende mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn (dit wordt gecontroleerd via een antecedentenonderzoek).
 • Een leidinggevende mag niet onder curatele staan en niet zijn ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij.
 • Exploitanten en leidinggevenden vervullen een belangrijke rol als het gaat om de openbare orde en veiligheid in en rondom het horecabedrijf. Zij moeten daarom integer zijn en in geen enkel opzicht van slecht levensgedrag. Informatie van de politie, justitie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt meegenomen bij de beslissing over uw aanvraag. Daarnaast staat in het Alcoholbesluit de eisen waaraan een leidinggevende moet voldoen.

Leidinggevenden op vergunning

Alle leidinggevenden moeten worden vermeld op de vergunning. Heeft u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof), dan bent u zelf (ook) leidinggevende. Bij een BV worden ook alle bestuurders als leidinggevenden beschouwd. Lees verder op de pagina Leidinggevende horecabedrijf.

Aanwezigheidsplicht leidinggevende horecazaak

In een commerciële horecaonderneming moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn als de zaak open is.

Speciale regels voor (sport)verenigingen en stichtingen

Voor een (sport)vereniging of buurthuis gelden iets andere regels.

 • Er moeten minimaal twee bestuursleden van de vereniging of stichting op de vergunning worden vermeld. Zij moeten aan dezelfde eisen voldoen als een leidinggevende.
 • Er moeten minimaal twee personen een Verklaring Sociale Hygiëne hebben. Dit hoeven niet dezelfde personen te zijn als die op de vergunning staan. Deze personen hoeven zelfs geen lid te zijn van de vereniging, als ze maar een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
 • In de horecagelegenheid moet een instructie aanwezig zijn voor barpersoneel. Alle mensen die achter de bar werken moeten ook eerst een korte Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)-training hebben gevolgd.
 • Barvrijwilligers moeten minstens zestien jaar zijn.

Aanwezigheidsplicht (sport)verenigingen en stichtingen

Bij een vereniging, stichting of buurthuis moet altijd een van de leidinggevenden óf een getrainde (volgens de IVA) barvrijwilliger aanwezig zijn als er alcohol wordt geschonken.

Aanvragen Verklaring Leidinggevende

Deze verklaring hoort bij een nieuwe aanvraag om vergunning. Elke leidinggevende die u noemt op uw aanvraag dienen zelf deze verklaring in te vullen.

Verklaring Leidinggevende (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Verklaring Leidinggevende (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten

Kosten voor een Alcoholwetvergunning
Soort aanvraag Kosten 2024
Aanvraag Alcoholwetvergunning € 465,40
Wijzigen Alcoholwetvergunning € 232,70
Wijzigen leidinggevende € 110,45
Aanvraag ontheffing Alcoholwetvergunning € 69,80

Aanvraag

We nemen onze beslissing binnen acht weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).