Alcohol schenken verenigingen

Omdat uw vereniging of stichting geen horecabedrijf is, zijn er extra regels. Bijvoorbeeld hoeveel feesten zoals jubileums, verjaardagen en bruiloften er mogen plaatsvinden in de kantine of het restaurant van de vereniging. Maar ook de tijden waarop er alcohol geschonken mag worden.

De bedoeling van de extra regels is dat café’s en restaurants geen last hebben van oneerlijke concurrentie. Paracommercie is een verzamelnaam voor verenigingen of stichtingen. Dit noemen we ook wel paracommerciële instellingen. Denk aan een sportclub, cultuurcentrum, poppodium of een kerkelijke instelling. Vaak hebben dit soort organisaties voordelen zoals subsidies, vrijwilligers of speciale belastingen.

Aanvraag drank- en horecavergunning (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvraag drank- en horecavergunning (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Voorwaarden

U geeft twee leidinggevende op die:

 • 21 jaar of ouder zijn
 • van goed gedrag zijn (geen boetes of veroordelingen)
 • niet onder curatele staan
 • een SVH-diploma hebben

Het bestuur stelt reglement vast, hierin beschrijft u onder andere:

 • de manier waarop u controleert dat iedereen zich aan het reglement houdt
 • de tijden waarbinnen u alcoholhoudende dranken schenkt
 • hoe u ervoor zorgt dat barvrijwilligers voldoen aan de regels

Bijzonderheden

Kijk of u ook een exploitatievergunning nodig heeft.

Meer weten?

Op de website van NOC*NSF (Deze link gaat naar een externe website) staat meer informatie over de juiste manier van alcohol schenken. 

Stuur het volgende mee:

 • van de aanvrager en leidinggevenden: een kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning.
 • kopie SVH-diploma aanvrager (sociale hygiëne).
 • kopie inschrijving Kamer van Koophandel.
 • plattegrondtekening van het pand en van het terras. Zorg dat duidelijk is hoe groot alles is.
 • lijst met barvrijwilligers die een IVA-cursus hebben gevolgd.
 • een bestuursreglement.
 • huurcontract van het pand.

Aanvraag

We nemen onze beslissing binnen acht weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).