Financiële wegwijzer

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een Financiële Wegwijzer samengesteld. Deze wegwijzer geeft u als inwoner inzicht in de beschikbare regelingen en de samenwerkende partners op het gebied van werk, inkomen en schulden in onze gemeente.

De Financiële Wegwijzer wordt ook gebruikt als hulpmiddel om professionals en vrijwilligers te verwijzen naar de juiste organisatie. Zo helpt de wegwijzer professionals de weg te vinden binnen het Sociale Domein van de gemeente Vijfheerenlanden.

Categorieën

De wegwijzer is onderverdeeld in verschillende categorieën:

  • Inkomensregelingen volwassenen
  • Inkomensondersteuning
  • Inkomensondersteuning kinderen, jongeren & studenten
  • Financiën & administratie
  • Participatie, werk & stage
  • Organisaties

Inkomensregelingen volwassenen

Geen of laag inkomen

Uitkering UWV

Uitkering of aanvulling in het inkomen in het kader van de WW, Ziektewet, WAO, WIA, WAZ of loondoorbetaling bij ziekte de werkgever.
Informatie: UWV, www.uwv.nl (Deze link gaat naar een externe website), www.werk.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 0900 - 9294.

Uitkering Participatiewet

(Gezins)uitkering bij inkomen onder sociaal minimum of aanvullende bijstand. Voorwaarden: belanghebbende heeft beperkt of laag inkomen, beperkt eigen vermogen en kan niet direct aan het werk of terug naar school.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres op de pagina Uitkering aanvragen (Deze link gaat naar een externe website). Avres is de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en schuldendienstverlening

Uitkering AOW / AIO

Woont u in Nederland en heeft u geen of geen volledige AOW? Dan kunt u een aanvulling krijgen als u weinig of geen inkomsten (pensioen) of vermogen heeft. Deze aanvulling noemen we aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).
Informatie: www.svb.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 030 - 264 9010 maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur.

Inkomensondersteuning

Bijzondere uitgaven - Bijzondere bijstand

Voorwaarden: kosten moet bijzonder en noodzakelijk zijn, worden niet vergoed als er sprake is van een andere voorliggende voorziening. Er dient onvoldoende draagkracht te zijn om de kosten zelf te voldoen. Individuele beoordeling per aanvraag.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Bijzondere Bijstand (Deze link gaat naar een externe website).

Drie jaar of langer een individuele inkomenstoeslag

Bijdrage bij een langdurig minimum inkomen. Voorwaarden: drie jaar of langer een gemiddeld inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen. Individuele beoordeling per aanvraag.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres Bij Langdurig Laag Inkomen (Deze link gaat naar een externe website).

Bijdrage voor activiteiten - Volwassenen Regionaal Declaratiefonds volwassenen

Bijdrage in de kosten voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voorwaarden: Inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Voor Sport, Cultuur en Onderwijs (Deze link gaat naar een externe website).

Lokale belastingen - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zoals OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten.
Kijk voor meer informatie op onze pagina Kwijtschelding gemeentebelastingen.

Toeslagen Huur

Huurtoeslag

Bijdrage in de huurkosten. Voorwaarden: laag inkomen en geen vermogen hoger dan het vrij te laten vermogen.
Informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 0800 - 0543.

Woonkostentoeslag

Tijdelijke bijdrage in huurkosten in verband met plotselinge daling inkomen.Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Bijzondere Bijstand (Deze link gaat naar een externe website).

Toeslagen Zorg- Zorgtoeslag

Bijdrage in de kosten van zorgpremie. Voorwaarden: laag inkomen, geen vermogen boven het vrijgestelde vermogen, enkel bij Nederlandse zorgverzekering.
Informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 0800 - 0543.

Ziektekostenverzekering - Collectieve en aanvullende ziektekostenverzekering

Zorgverzekering met aanvullende verzekering. Avres betaalt mee aan uw zorgverzekering. Meeverzekeren eigen risico is mogelijk. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Voorwaarden: een inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Zorgverzekering (Deze link gaat naar een externe website).

Extra kosten i.v.m. chronische ziekte/beperking - Regeling meerkosten chronisch zieken en mensen met een beperking

Bijdrage voor extra kosten in verband met chronische ziekte of beperking. Voorwaarden: een inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen. Individuele beoordeling per aanvraag.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres Bij Extra Kosten door Ziekte of Beperking (Deze link gaat naar een externe website).

Inkomensondersteuning kinderen, jongeren & studenten

Kosten voor kinderen - Kinderbijslag

Bijdrage voor de kosten van kinderen.
Informatie: Sociale Verzekeringsbank SVB, www.svb.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Jonger dan 18 jaar - Kindgebonden Budget

Bijdrage in de kosten van kinderen (inkomensafhankelijk).
Informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 0800 - 0543.

Kinderopvang - Kinderopvangtoeslag

Bijdrage in de kosten van geregistreerde kinderopvang.
Informatie:Belastingdienst, www.toeslagen.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 0800 - 0543.

Schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar

Indirecte studiekosten

Een bijdrage in de kosten van schoolgerelateerde activiteiten. Voorwaarden: kind(eren) jonger dan 18 jaar. Inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen.
Informatie en verdere voorwaarden: Stichting Leergeld AV, www.leergeldav.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 0183 - 764 707.

PC-regeling

Een PC voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Voorwaarden: Inkomen minder dan 130% van de geldende bijstandsnorm, geen vermogen boven het toegestane vermogen.
Informatie en verdere voorwaarden: Stichting Leergeld AV www.leergeldav.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 0183 - 764 707.

Activiteiten kinderen jonger dan 18 jaar - Regionaal Declaratiefonds

Bijdrage in de kosten voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voorwaarden: kind(eren) jonger dan 18 jaar. Inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen.
Informatie en verdere voorwaarden: Stichting Leergeld AV, www.leergeldav.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 0183 - 764 707.

Studeren

Studentenreisproduct

U kunt een studentenreisproduct krijgen als u een voltijdopleiding doet aan mbo, hbo of universiteit. Ook onder de 18.
Informatie: www.duo.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Studiefinanciering

Als u mbo, hbo of universiteit doet, kunt u geld krijgen voor uw opleiding: studiefinanciering.
Informatie: www.duo.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Financiën & administratie

Schulden - Schulddienstverlening

Hulp bij de aanpak van schulden.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Schulden (Deze link gaat naar een externe website); voor de inwoners van Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Vraagstukken/invullen - BindkrachtVHL

Informatie: www.bindkrachtvhl.nl (Deze link gaat naar een externe website), email: info@bindkrachtvhl.nl, telefoon 085 - 016 3839.

Digitale vaardigheden - Bibliotheek

Deelname is gratis en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
Informatie: telefoon 085 - 483 5432, aanmelding via contactformulier.

Beginnende schulden - Maatje Vijfheerenlanden

Informatie: www.maatjevijfheerenlanden.nl (Deze link gaat naar een externe website), email: administratie@maatjevijfheerenlanden.nl, telefoon 06 - 28 193 674.

Financiële educatie - Budgetcursus

Gratis budgetcursus waarin men leert om te budgetteren, begroten en te besparen.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Budgetcursus (Deze link gaat naar een externe website) of stuur een e-mail naar budgetHU@avres.nl.
Ook heeft de Avres een financiële jongerencoach voor Jongeren tot 27 jaar (Deze link gaat naar een externe website).

Online hulp bij Nibud

Tips over begroten, besparen en bezuinigingen.
Informatie: www.nibud.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Financiën

Schulden/beslagen

Informatie over schulden en loonbeslagen.
Informatie: www.schuldinfo.nl (Deze link gaat naar een externe website), www.zelfjeschuldenregelen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Regelingen

Online informatie over landelijke regelingen.
Informatie: www.berekenuwrecht.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Participatie, werk & stage

Jongeren

Buurtwerk - Jongerenwerk

Informatie: Gro-up Buurtwerk (Deze link gaat naar een externe website), email: info@buurtwerk.nl, telefoon 010 - 455 3799.

Jongerenloket

Kijk voor meer informatie bij het Jongerenloket van Avres (Deze link gaat naar een externe website), stuur een e-mail naar info@avres.nl of bel met 0183 - 650 200. Maandag t/m donderdag van 9:00 - 12:00 uur en 13:00 - 16:30 uur. Vrijdag van 9:00 - 12.00 uur.

Volwassenen

Avres

Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Werk Zoeken (Deze link gaat naar een externe website), stuur een e-mail naar info@avres.nl of bel met 0183 - 650 200. Maandag t/m donderdag van 9:00 - 12:00 uur en 13:00 - 16:30 uur. Vrijdag van 9:00 - 12.00 uur.

BindkrachtVHL

Kijk voor meer informatie op de website van BindkrachtVHL (Deze link gaat naar een externe website), stuur een e-mail naar info@bindkrachtvhl.nl of bel met 085 - 016 3839.

Organisaties

Voedselbank

U kunt een aanmelding bij de Voedselbank doen via een instantie of hulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld via het Sociaal Team, Wijkwinkel Vianen, Maatje Vijfheerenlanden, SamenDoen of Vluchtelingenwerk.

Stichting urgente noden

Hulp bij urgente financiële problemen.
Informatie: www.sunlekstroom.nl (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 06 - 83 073 131, e-mail: info@sunlekstroom.nl.

Parochiële Caritas Instelling

Noodfonds financiële steun.
Informatie: www.pcivijfheerenlanden.nl/onze-hulp/ (Deze link gaat naar een externe website), telefoon 0347 - 373 197.

Sociaal Loket - (Sociaal Team)

Het Sociaal Loket is te bereiken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur via 0800 - 5016 of via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.

Vluchtelingenwerk

Behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers.
Informatie: www.vluchtelingenwerk.nl (Deze link gaat naar een externe website), email: info@vluchtelingenwerk.nl, telefoon 020 - 346 72 00 (landelijk telefoonnummer).

Inkomensgrens per maand, netto inkomen, zonder vakantiegeld
Norm 130% van
Alleenstaande (woont in instelling) € 464,88
Alleenstaande tot 21 jaar € 335,94
Alleenstaande, 21 of ouder € 1.360,75
Alleenstaande ouder, 21 of ouder € 1.634,50
Gehuwden/ samenwonenden, 21 jaar of ouder € 1.943,93
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd € 1.513,70
Gehuwden/ samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd € 2.050,54
Gehuwden (wonen in instelling) € 749,22