Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een handicap en rijdt u auto? Of heeft u hulp van iemand anders met een auto? Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Daarmee kunt u vaak dichterbij parkeren op een speciale parkeerplaats. Deze parkeerplaatsen vindt u in detail terug op de website van Ongehinderd (Deze link gaat naar een externe website).

Er zijn 4 soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart
 • Passagierskaart
 • Instellingenkaart
 • Combinatiekaart

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een kaart is onafhankelijk advies van een arts noodzakelijk. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden via het Sociaal Loket, bereikbaar via 0800 - 5016 of sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.

Als u nog 100 meter kunt lopen, ook al is dat enkel met een rollator of ander hulpmiddel, dan komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Ook als u het hulpmiddel niet wilt gebruiken.

Kosten

U betaalt voor het indienen van de aanvraag legeskosten. U betaalt deze kosten ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Vanaf 1 januari 2024 hanteren we drie bedragen:

 • Kaart met medisch onderzoek: € 173,55
 • Kaart zonder medisch onderzoek: € 33,00

Wanneer de gehandicaptenparkeerkaart ná medisch onderzoek niet wordt verleend zijn de kosten € 145,35.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn:

 • Bestuurderskaart: U kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met behulp van loophulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rollator of krukken. Als u nog 100 meter kunt lopen, ook al is dat met behulp van een rollator of ander hulpmiddel, dan komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Ook als u het hulpmiddel niet wilt gebruiken.
 • Passagierskaart: U bent volledig rolstoel gebonden of u hebt continu begeleiding nodig. Deze continue begeleiding houdt in dat u fysieke en/ of mentale ondersteuning nodig heeft om vervoer van deur tot deur mogelijk te maken. Kunt u bijvoorbeeld (circa 10 minuten) alleen gelaten worden, desnoods zittend op een rollator, dan komt u niet in aanmerking voor een Passagierskaart. U kan namelijk afgezet worden en zelfstandig wachten totdat de auto verderop kan worden geparkeerd. Voor het afzetten van een passagier kan en mag kort gebruik gemaakt worden van een voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaats. Er geldt namelijk geen stop- maar een parkeerverbod.
 • Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen: Het bestuur van een instelling waar gehandicapten verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiervoor is geen medisch onderzoek nodig. Hoeveel kaarten het bestuur kan aanvragen, hangt af van het aantal bewoners van de instelling. En van het aantal voertuigen dat de instelling gebruikt om de bewoners te vervoeren.
 • Combinatiekaart Bestuurder/Passagier: Deze kaart is bedoeld voor mensen die zowel zelf auto rijden als soms passagier zijn. Je moet hiervoor blijvend van een rolstoel gebruik maken en een aantoonbare lichamelijke beperking hebben waardoor de combinatie GPK nodig is.
 • De loopbeperking moet langer dan 6 maanden voortduren (aanwezig zijn). Bij kortdurende beperkingen kan er een parkeerkaart met een beperkte termijn worden geadviseerd, omdat er nog zicht is op verbetering.

Bijzonderheden

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle EU-landen (Deze link gaat naar een externe website), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u in de gemeente Vijfheerenlanden op betaald parkeren uw auto neerzetten zonder een kaartje te kopen. U moet wel gebruik maken van een parkeerschijf. Hier mag u namelijk maar drie uur blijven staan.

In andere gemeenten kan dit anders zijn en moet u misschien wel een kaartje kopen.

 • De kaart staat op uw naam en is persoonsgebonden.
 • U kunt de kaart ook in een andere dan uw eigen auto gebruiken.
 • De kaart is, afhankelijk van de medische indicatie, maximaal vijf jaar geldig.

Aanpak

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Als u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt, zullen we eerst een onderzoek laten doen door een onafhankelijke arts. Als u een passagierskaart aan wilt vragen dan onderzoekt de onafhankelijke arts of sprake is van continue afhankelijkheid van de hulp van de bestuurder. Als u twijfelt of u in aanmerking kunt komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, neem dan contact op met het Sociaal Loket.

Bij een positief advies wordt de kaart voor maximaal vijf jaar verleend. Voor afloop van die termijn is een nieuwe aanvraag voor verlenging mogelijk. Uit het eerste (medisch) advies kan blijken dat een nieuw onafhankelijke medisch onderzoek niet nodig is bij een vervolgaanvraag.

Lees op Overheid.nl de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (Deze link gaat naar een externe website).