Gemeentelijke Onderscheiding

In onze gemeente wonen bijzondere mensen die zich met hart en ziel inzetten voor anderen en de gemeenschap. Ze doen dit niet voor de eer of aandacht, maar omdat ze echt een verschil willen maken. Misschien is het wel jouw buurman die zich inzet voor het buurtfeest, een vriend die altijd klaarstaat voor anderen, of een familielid die zich vrijwillig inzet voor een goed doel.

Deze mensen zijn de stille krachten van onze gemeente. Hun inzet is van onschatbare waarde en verdient erkenning. Daarom reiken wij voortaan jaarlijks de gemeentelijke onderscheiding uit.

Dit is onze manier om deze bijzondere inwoners in het zonnetje te zetten. De uitreiking vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie en is een feestelijk moment waarop we samen onze waardering laten blijken. Burgemeester en wethouders zijn aanwezig om de onderscheidingen persoonlijk te overhandigen, een teken van onze collectieve dankbaarheid.

Wie verdient volgens jou een onderscheiding?

Ken jij iemand die zich onbaatzuchtig inzet voor anderen of de gemeenschap? Iemand wiens inzet of initiatief echt het verschil maakt? Nomineer deze persoon dan voor de gemeentelijke onderscheiding!

Erepenning en Ereburger

Er zijn twee gemeentelijke onderscheidingen ingevoerd, namelijk de gemeentelijke erepenning en het ereburgerschap.

 • Voor de erepenning kunnen mensen door anderen voorgedragen worden via de gemeentelijke website. Als deze nominatie door de toetsing komt, dan ontvangt de genomineerde een erepenning, draagspeldje en een bijbehorend certificaat.
 • Het ereburgerschap wordt door de gemeente zelf gekozen, waarbij de ereburger een eervolle naamsvermelding op een prachtige plaquette krijgt binnen de gemeente en uiteraard ook een certificaat.

Criteria

Er zijn een paar criteria waar de genomineerde voor een erepenning aan moet voldoen, namelijk:

 • Ouder dan 26 jaar.
  • Jonger dan 26 jaar? Dan komt iemand voor de Jeugdpenning in aanmerking
 • Van zeer uitzonderlijke betekenis voor de gemeente Vijfheerenlanden zijn of zijn geweest
  • dit kan eventueel ook op regionaal/ nationaal/ internationaal) zijn of zijn geweest
  • dit kan op het gebied van sport, cultuur, kunst, wetenschap, vrijwilligerswerk, leiderschap, ondernemerschap, innovatie, maatschappelijke betrokkenheid, evenementen of andere uitzonderlijke prestaties en buitengewone verdiensten.
 • De genomineerde moet zich op een positieve manier onderscheiden van personen in dezelfde positie (bijvoorbeeld mede vrijwilligers).
 • Activiteiten moeten een actuele maatschappelijke waarde hebben.
 • Aanvragen moeten worden ondersteund door verklaringen van minimaal twee individuele personen en/of organisatie(s) waaruit duidelijk blijkt dat de kandidaat aan de bovenstaande punten voldoet.
 • En tot slot moet de genomineerde natuurlijk van onbesproken gedrag zijn.

Aanmelding gemeentelijke onderscheiding (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanmelding gemeentelijke onderscheiding (met e-mail of telefoonnummer) (Deze link gaat naar een externe website)

Spelregels

Let er op dat alleen volledige aanvragen, met minimaal twee ondersteuners, in behandeling kunnen worden genomen. Vergeet dit dus niet in te vullen. De activiteit of inzet waarvoor u iemand wilt nomineren mag niet langer dan één jaar geleden zijn.

Als iemand voor dezelfde activiteiten een Koninklijke onderscheiding heeft (of in datzelfde jaar nog gaat) ontvangen, dan wordt de gemeentelijke onderscheiding niet toegekend.

Deadline

Nominaties zijn van harte welkom tot 1 oktober.

Toetsing

De gemeente zal alle nominaties na 1 oktober beoordelen en beslissen wie de onderscheidingen zullen ontvangen. Uiterlijk in december wordt er contact opgenomen met de aandragers om de beslissing aan hen mede te delen.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats tijdens de Nieuwjaarreceptie, waar we samen de mensen die de eretitel krijgen gaan vieren en hen de erkenning geven die ze verdienen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op via kabinet@vijfheerenlanden.nl.