Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u in de gemeente Vijfheerenlanden iets verloren of gevonden? U kunt hiervoor terecht op de landelijke website Verloren of gevonden (Deze link gaat naar een externe website).

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gevonden?

Dan moet u dit document inleveren bij één van onze recepties. U kunt het gevonden document ook per post naar ons opsturen: Gemeente Vijfheerenlanden
Ter attentie van Burgerzaken
Postbus 11
4140 AA Leerdam.

Let op!Let op: Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten worden niet meer teruggegeven aan de eigenaar. Gevonden rijbewijzen worden wel teruggegeven aan de eigenaar.

Bankpas kwijt?

Bent u uw bankpas verloren of is deze gestolen? Dan adviseren wij u om uw bankpas direct te laten blokkeren door uw bank.

Bankpas gevonden?

Wat u met een gevonden bankpas moet doen, is per bank verschillend. Kijk daarvoor op de website van de betreffende bank.

OV-chipkaart kwijt of OV-chipkaart gevonden?

Gaat u voor de meest actuele instructies naar de pagina Kaart blokkeren en vervangen van OV-Chipkaart (Deze link gaat naar een externe website).

Diefstal

In het geval van diefstal van uw eigendommen moet u altijd een proces-verbaal laten opmaken bij de politie. Als u voor uw verzekering een bewijs van aangifte nodig heeft, dan moet u daarvoor bij het politiebureau zijn. Een afschrift van uw melding bij de gemeente is niet voldoende. Aangifte doen bij de politie kan via telefoonnummer 0900-8844 of via politie.nl/aangifte.

Huisdieren

Gaat het om een verloren of gevonden huisdier? Neem dan contact op met de Dierenambulance Vianen en omstreken.

Iets kwijtgeraakt?

Als u iets bent kwijtgeraakt dan kunt u dat melden op de landelijke website Verloren of gevonden (Deze link gaat naar een externe website).

Een aantal voorwerpen vindt u op deze website niet terug. Denk aan losse sleutels, paraplu’s, handschoenen of sjaals. Deze zijn namelijk niet uniek en het is dus lastig om daarvan vast te stellen dat u de eigenaar bent.

 • Kijk vervolgens ook regelmatig op de website of uw verloren voorwerp misschien al gevonden is.
 • Dit kunt u doen door een beschrijving in te voeren van uw verloren voorwerp.
 • Als er een gevonden voorwerp is geregistreerd op de website, dat overeenkomt met uw voorwerp beschrijving, dan krijgt u dat automatisch in beeld.
 • Als de contactgegevens van de vinder op de website staan, dan kunt u zelf contact met de vinder opnemen. Als de gegevens van de vinder alleen bij de gemeente bekend zijn, dan zorgt de gemeente voor contact met de vinder.
 • Heeft u uw verloren voorwerp teruggevonden of teruggekregen? Ga dan naar de landelijke website Verloren of gevonden (Deze link gaat naar een externe website) om de melding van uw kwijtgeraakte voorwerp te beëindigen.

Iets gevonden?

Heeft u een voorwerp gevonden? Dan bent u volgens de wet verplicht dit zo snel mogelijk te melden. Dit kunt u doen via landelijke website Verloren of gevonden (Deze link gaat naar een externe website).

 • Beschrijf het voorwerp zo goed mogelijk zodat de eigenaar het kan herkennen.
 • Bewaart u het voorwerp thuis? Dan moet u het goed bewaren en, als dat nodig is, ook zorgen voor het onderhoud.
 • Is er één jaar voorbij en heeft de rechtmatige eigenaar zich niet gemeld? Dan wordt u automatisch eigenaar van het voorwerp.
 • Bewaart u het voorwerp liever niet bij u thuis? U kunt het voorwerp inleveren bij één van onze recepties. Als het voorwerp niet-kostbaar is, dan heeft u na inlevering geen recht meer om eigenaar te worden van het voorwerp.

Niet-kostbare voorwerpen

 • Wilt u als vinder eigenaar worden van het door u gevonden voorwerp? Als het een niet-kostbaar voorwerp is (dagwaarde tot € 450,00), dan moet u, na het melden op verlorenengevonden.nl het voorwerp bij u thuis bewaren. U bent verantwoordelijk voor het goed bewaren en, als dat nodig is, het onderhouden van het voorwerp als u dit thuis bewaart.
 • Als de rechtmatige eigenaar zich meldt via landelijke website Verloren of gevonden (Deze link gaat naar een externe website) om het voorwerp terug te krijgen, dan kan dat op twee manieren.
  • De vinder heeft zijn contactgegevens zichtbaar achtergelaten op de website, waardoor de rechtmatige eigenaar zelf direct contact kan opnemen met de vinder.
  • De contactgegevens van de vinder zijn alleen zichtbaar voor de gemeente. Als dit de situatie is dan zorgen wij ervoor dat er contact gelegd kan worden tussen de vinder en de eigenaar.
 • Als de rechtmatige eigenaar van een niet-kostbaar voorwerp zich na één jaar nog steeds niet heeft gemeld, wordt u als vinder automatisch de eigenaar. De genoemde termijn van één jaar is wettelijk vastgelegd.
 • Heeft u geen interesse in het gevonden, niet-kostbaar, voorwerp? Dan kunt u het afgeven bij één van onze recepties. U heeft dan geen recht meer om eigenaar te worden van het voorwerp.
 • De gemeente bewaart deze niet-kostbare gevonden voorwerpen drie maanden, waarna deze worden vernietigd als zich geen rechtmatige eigenaar heeft gemeld. De genoemde termijn van drie maanden is vastgelegd in de Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Vijfheerenlanden 2020 (Deze link gaat naar een externe website).

Kostbare voorwerpen

 • Wilt u als vinder eigenaar worden van het kostbare voorwerp dat u gevonden heeft (dagwaarde vanaf € 450,00)? Dan kunt u, na het melden op de landelijke website Verloren of gevonden (Deze link gaat naar een externe website), het voorwerp bij u thuis bewaren. U bent dan verantwoordelijk voor het goed bewaren en, als dat nodig is, het onderhouden van het voorwerp.
 • Of u kiest er voor om het kostbare voorwerp in bewaringstelling te geven bij de gemeente. U ontvangt dan een bewijs van inbewaringstelling.
 • Als de rechtmatige eigenaar zich meldt via de website verlorenengevonden.nl om het voorwerp terug te krijgen, dan kan dat op twee manieren.
  • De vinder heeft zijn contactgegevens zichtbaar achtergelaten op de website, waardoor de rechtmatige eigenaar zelf direct contact kan opnemen met de vinder.
  • De contactgegevens van de vinder zijn alleen zichtbaar voor de gemeente. Als dit de situatie is dan zorgen wij ervoor dat er contact gelegd kan worden tussen de vinder en de rechtmatige eigenaar.
 • Als de rechtmatige eigenaar van een kostbaar voorwerp zich na één jaar nog steeds niet heeft gemeld, dan wordt u als vinder automatisch de eigenaar. De genoemde termijn van één jaar is wettelijk vastgelegd. Is het voorwerp door u bij de gemeente in bewaring gegeven? Dan moet u zich melden bij de gemeente om het kostbare voorwerp in ontvangst te nemen. Dit doet u uiterlijk binnen één maand nadat u als vinder eigenaar bent geworden. Doet u dit niet dan is de gemeente bevoegd om het voorwerp te vernietigen.
 • Heeft u geen interesse in het gevonden voorwerp? Dan kunt u het afgeven bij één van onze recepties. U heeft dan geen recht meer om eigenaar te worden van het voorwerp.
 • De gemeente bewaart de gevonden kostbare voorwerpen één jaar en één maand na de registratie, waarna deze worden vernietigd als zich geen rechtmatige eigenaar heeft gemeld. De genoemde termijn van één jaar en één maand is wettelijk vastgelegd.