Gladheid

Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk over de wegen kunt rijden. Daarom strooit de gemeente zout wanneer het gaat vriezen of wanneer het ijzelt. Sneeuwt het flink? Dan maken we de wegen met sneeuwschuivers schoon.

We maken niet alle wegen schoon. Maar we beginnen in ieder geval altijd met de belangrijke wegen en fietspaden. Deze zijn ondergebracht in twaalf vaste strooiroutes. Strooizout werkt alleen goed als er veel op een weg gereden wordt. Kijk op onze pagina Strooiroutes waar er bij u gestrooid wordt.

Strooien overige wegen

De straten die geen onderdeel uitmaken van de twaalf strooiroutes worden normaal gesproken niet gestrooid. Als er sneeuw valt die blijft liggen of bij extreme gladheid (ijzel) gaan deze straten ook gestrooid worden. Dit wordt uitgevoerd op werkdagen na 07:30 uur en onder voorbehoud van voldoende capaciteit. De hoofdprioriteit is het begaanbaar houden van de twaalf strooiroutes.

Strooien trottoirs

De trottoirs worden normaal gesproken niet gestrooid. Bij extreme gladheid (ijzel) of bij sneeuw die blijft liggen worden de trottoirs nabij zorgcentra, medisch centra, bejaardencentra, winkelcentra en scholen gestrooid of geveegd. Dit wordt uitgevoerd op werkdagen na 07:30 uur en onder voorbehoud van voldoende capaciteit. De overige trottoirs kunnen bij aanhoudende vorst gedurende lange(re) tijd glad zijn. Help ook mee en veeg de stoep voor uw huis zelf schoon. Waar mogelijk kunnen voetgangers uitwijken naar het fietspad of de rijbaan.

Zoutbakken

Aanvullend op de strooiroutes wordt op een beperkt aantal locaties een zogenaamde zoutbak geplaatst. Een zoutbak wordt voornamelijk geplaatst bij hellingen en als de publieke locatie een belangrijke route is voor voetgangers. De zoutbak is een kist met zout waaruit zout geschept kan worden om de openbare ruimte mee te strooien. Zoutbakken worden alleen op essentiële locaties geplaatst om milieuschade als gevolg van zout te beperken. Kijk op onze pagina Zoutbakken voor een zoutbak bij u in de buurt.

Wat kunt u doen?

De gemeente vraagt u om het voetpad voor en langs uw woning of bedrijfspand ijs- en sneeuwvrij te houden en de sneeuw in het groen of de berm te vegen.

Aanpak

Heeft u een klacht of melding over gladheid? Laat het ons weten. Dit gaat zo:

Melding Openbare Ruimte (Deze link gaat naar een externe website)

  • U doet de melding via de website.
  • Vul het formulier online in.
  • Heeft u een foto van de plek? Doe die er dan ook bij.
  • Heeft u alles ingevuld? Verstuur dan het formulier.

Of

  • Bel ons via 088 - 599 7000.
  • Zeg dat u een melding wilt maken over gladheid.
  • De medewerker van de gemeente zal een paar vragen aan u stellen over de plek waar het om gaat.

Wilt u weten wat wij gaan doen met uw melding? Laat dit dan weten.