Gratis steun bij relaties en scheiding

Een relatie is hard werken. Vaak gaat het goed, maar soms kom je er samen niet meer uit. Dan zoek je misschien betrouwbare informatie over wat je kunt doen. Of wil je graag eens met iemand praten buiten je familie en vriendenkring. In de gemeente Vijfheerenlanden kun je op veel manieren gratis ondersteuning krijgen.

Praat met een gescheiden ouder

Voor ouders is er het maatjesproject Ouders voor Elkaar. Je krijgt hierbij ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Dit is een vader of moeder die weet hoe het is om te scheiden. Meer informatie of aanmelden? Ga naar de website oudersvoorelkaar.nl (Deze link gaat naar een externe website) of bel met Ellen Roeland: 06 - 230 19 884.

Steun voor een samengesteld gezin

Het project Stiefschouder van Stiefacademie Nederland is voor partners in een samengesteld gezin. (Stief)ouders komen hierbij in contact met ervaren (stief)ouders. Ook kan je in de regio deelnemen aan de cursus ‘Meer balans in je samengestelde gezin’. Mail voor meer informatie over Stiefschouder en de cursus naar Donja Yzenbrandt via donja@stiefacademienederland.nl of bel met 06 - 225 51 323.

Ondersteuning voor je kind(eren)

Een scheiding tussen ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. Kinderen vinden het soms moeilijk om hierover te praten. Kind- en ouderbegeleider Ellen Roeland ondersteunt kinderen bij het verwerken van de scheiding van hun ouders en om zich weer sterker te voelen. Een kind kan alleen aan deze ondersteuning deelnemen als beide ouders hiermee instemmen. Ga naar de website stormvoorbij.nl (Deze link gaat naar een externe website) of bel met Ellen Roeland: 06 - 230 19 884.

Overig aanbod

Meer gratis ondersteuning bij relaties en scheiding

Sociaal Loket

Voor vragen over ondersteuning, werk en inkomen, wonen of relatie.

Sociaal Loket Jeugd

Voor vragen van en over jeugd tot 18 jaar

BindkrachtVHL

Welzijnsorganisatie. Voor o.a. activiteiten en hulp bij financiën.

Avres

Alles rond werk, geld en uitkering

Humanitas Home-Start Gorinchem en Vijfheerenlanden

Opvoedondersteuning door een getrainde vrijwilliger

Mamacafé Leerdam

Een plek voor mama’s, papa’s en andere opvoeders

Uit elkaar met kinderen

Alles wat je moet weten over scheiden als je kinderen hebt

Luisterlijn

Voor een luisterend oor en een gesprek

Speciaal voor kinderen en jongeren

Gro-up Buurtwerk

Jongerenwerk op de scholen, voorlichting en ambulante begeleiding

Villa Pinedo

Voor alle kinderen en jongeren van wie de ouders uit elkaar gaan of zijn

Kindertelefoon

Kinderen van 8-18 jaar kunnen met een vrijwilliger praten

Alles Oké? Supportlijn

Voor jongeren van 18-25 jaar