Sociaal Team

Het Sociaal Team Vijfheerenlanden ondersteunt inwoners die dat niet zelf of met hulp van anderen kunnen regelen. Een medewerker van het Sociaal Team stelt samen met u een actieplan of ondersteuningsplan op. Daarin staat welke ondersteuning bij uw situatie en mogelijkheden past.

In het Sociaal Team werken mensen met kennis over o.a. maatschappelijke dienstverlening, Wmo voorzieningen, Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en werk- en inkomen. De gemeente Vijfheerenlanden heeft een sociaal team op drie locaties: Vianen, Leerdam en Meerkerk.

Als u een vraag voor hulp of ondersteuning heeft aangemeld bij het Sociaal Team neemt een medewerker van het team contact met u op voor een eerste gesprek. Samen met u bekijkt deze medewerker wat het beste past en bijdraagt aan een uiteindelijke oplossing voor u en uw gezin. Uiteindelijk bepaalt u zelf welke oplossing u kiest. U houdt binnen het Sociaal Team altijd één contactpersoon.

Hoe kom ik in contact met het Sociaal Team?

U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket via 0800 - 5016 of via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl en hen uw vraag voorleggen. Bij vragen voor jeugd onder 18 jaar kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket Jeugd via sociaalloketjeugd@vijfheerenlanden.nl. Zij helpen u verder.

Cliëntondersteuning

U kunt bij uw gesprek met het Sociaal Team iemand uit uw omgeving meenemen. Bijvoorbeeld omdat u het lastig vindt om goed te vertellen wat uw vraag precies is. U kunt bijvoorbeeld een familielid, een vriend(in) of een buurvrouw meenemen.

Wilt u iemand meenemen maar is er niemand beschikbaar? Of wilt u liever iemand meenemen die onafhankelijk is? Dat kan ook. De gemeente biedt u hiervoor gratis ondersteuning aan. Hierover leest u meer op onze pagina Cliëntondersteuning.

Privacy

Uw gegevens zijn persoonlijk en waardevol. Het Sociaal Team hecht daarom grote waarde aan uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Ze worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze informatie heeft gegeven.
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u dit aanvragen via het Sociaal Team. U heeft het recht uw toestemming op elk moment weer in te trekken. Alles wat u bespreekt met het Sociaal Team is vertrouwelijk. Als het nodig is informatie op te vragen bij hulpverleners, bespreekt een medewerker van het Sociaal Team dat altijd met eerst u. Dit wordt vastgelegd met een toestemmingsformulier.