Inwonersinitiatief

Ieder jaar stelt de gemeente Vijfheerenlanden een budget beschikbaar voor inwoners die een goed idee hebben om hun buurt, wijk, dorp of zelfs de hele gemeente te verbeteren.

Heeft u een goed idee?! Bijvoorbeeld het vergroenen van uw wijk, straat of buurt, het verbeteren van de sociale contacten in de straat of het samen opruimen van de buurt? Neem dan contact op met uw wijkambassadeur!

Voorwaarden voor een Inwonersinitiatief

 • Wordt ingediend door inwoners of door een maatschappelijke organisatie.
 • Wordt door meerdere inwoners gesteund en heeft veel draagvlak in de omgeving.
 • Heeft een niet-commercieel karakter.
 • Heeft een toegevoegde waarde voor de gemeenschap.
 • Is niet bedoeld voor slechts één of enkele huishoudens.
 • Is nieuw, of helpt bij een doorstart van een bestaand initiatief dat wat hulp nodig heeft.
 • Wordt niet alleen gefinancierd door de gemeente, maar de initiatiefnemer draagt ook zelf wat bij. Dat hoeft niet perse geld te zijn, maar kan ook hulp zijn in de uitvoering.
 • Wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Lees voor alle regels waaraan het initiatief moet voldoen de Nadere regels subsidie Inwonersinitiatief 2023 (Deze link gaat naar een externe website).

Denk ook aan

 • Duurzaamheid; bijvoorbeeld met het gebruik van herbruikbare materialen
 • Betrekken van kwetsbare inwoners; bijvoorbeeld bel even aan bij de alleenstaande oude dame in de straat
 • Toegankelijkheid: Is het initiatief toegankelijk voor mensen met een beperking?

Voorbeelden

 • En plein of parkje mooier maken.
 • Een ontmoetingsplek voor jongeren.
 • Het opzetten van een buurtkrant of een website voor de wijk.
 • Het organiseren van een schoonmaakactie in de buitenruimte.
 • Een kookproject voor eenzame buurtgenoten.
 • Een beweegproject voor ouderen.

Doe inspiratie op en bekijk hoe verschillende inwoners van Vijfheerenlanden hun initiatief hebben uitgevoerd.

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een vereniging van en voor actieve bewonersgroepen. Dit is een landelijk netwerk van bewonersgroepen, zelfstandige buurthuizen, buurtcoöperaties en BewonersBedrijven. Zij delen kennis en kunde met elkaar en met anderen. Samen maken zij zich sterk voor de positie van actieve bewoners, ook naar de (lokale) overheid. Kijk voor meer informatie op de website van Lokale kracht grote impact (Deze link gaat naar een externe website).

Uw initiatief start hier

Meld uw idee direct aan via onderstaande knop. De wijkambassadeur neemt daarna contact met u op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Inwonersinitiatief aanmelden (Deze link gaat naar een externe website)