Kindregeling Kindertoeslagenaffaire

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd. Voor hen is de kindregeling gemaakt. De kindregeling is een herstelregeling bedoeld als steun in de rug voor kinderen en jongeren.

Meer informatie over deze regeling vindt u op de pagina Kindregeling van de Belastingdienst (Deze link gaat naar een externe website).

Kinderen krijgen vanzelf bericht

De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bij het ministerie van Financiën bekend. Zij weten namelijk welke ouder(s)/verzorger(s) vastgesteld gedupeerd zijn. Zij krijgen vanzelf een brief met daarin meer uitleg. Aanmelden is dus niet nodig.

Meer informatie over het aanmelden vindt u op de pagina Start uitvoering kindregeling van het Ministerie van Financiën (Deze link gaat naar een externe website).

Hulp van de gemeente

Kinderen en jongeren kunnen voor hulp terecht bij de gemeente. Dat heet ‘Brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire’. De kinderen en jongeren bespreken dan samen met ons welke hulp nodig is. En welke hulp het beste bij hen past. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het volgen van onderwijs. Of hulp en extra zorg als ze neerslachtig zijn.

Contact

Ons team van medewerkers is speciaal opgeleid om kinderen en jongeren te helpen.
Kinderen en jongeren van 18 jaar en ouder kunnen zelf contact opnemen met ons opnemen.
Bij kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de ouder(s) of verzorger(s) contact opnemen met de gemeente.

Ons mailadres: kinderopvangtoeslagaffaire@vijfheerenlanden.nl.
Wilt u zo vriendelijk zijn in uw mail naast uw naam, in ieder geval uw telefoonnummer en uw woonplaats toe te voegen?