Mantelzorg

Ondersteunt u een partner, kind of ander familielid, vriend(in) of buur? Bijvoorbeeld vanwege een langdurige ziekte, een verstandelijke of (sociaal) psychische beperking of hoge leeftijd? En krijgt u daar niet voor betaald? Dan bent u mantelzorger.

Mantelzorg is meer dan het regelen van zorg, de persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en het organiseren van vervoer. Het is ook het bezoeken van artsen, contact met zorgverleners en het regelen van de administratie en financiële zaken. Natuurlijk kan dit alles veel voldoening geven, maar ook ingewikkeld en zwaar zijn. Daarom ondersteunt het Mantelzorgpunt u bij de zorg voor een ander.

Ondersteuning

Er kan veel op u afkomen als u langdurig zorgt voor een ander. Het kost tijd en energie om de zorg af te stemmen, praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. Kunt u daarbij wel wat steun gebruiken? Dan kunt u voor ondersteuning bij het Mantelzorgpunt (Deze link gaat naar een externe website) terecht.

Cursussen en bijeenkomsten

Mantelzorg VHL organiseert het gehele jaar diverse meerdaagse cursussen of eenmalige (online)bijeenkomsten voor mantelzorgers. Bekijk het gratis cursusaanbod op de website van het Mantelzorgpunt (Deze link gaat naar een externe website).

Respijtzorg

Om de zorg vol te kunnen houden kan het fijn zijn dat er eens iemand anders voor u in kan vallen. Dit kan zijn omdat u op vakantie gaat of omdat u tijd voor u zelf nodig heeft. Probeer op tijd vervangende zorg te regelen. Dit heet ook wel respijtzorg. Zoekt u een prettige besteding van de dag voor degene voor wie u zorgt? Bekijk in de Respijtwijzer op de webpagina Mantelzorg van de website Bindkracht VHL (Deze link gaat naar een externe website) het actuele aanbod van dagbesteding en logeermogelijkheden.

Een vorm van respijtzorg is kortdurend verblijf. Dit betekent dat degene voor wie u zorgt tijdelijk kan logeren op een plek waar de hele dag toezicht is. Er is daar ook zorg en ondersteuning. Dit kan maximaal 3 etmalen (24 uur) per week.

Wilt u meer weten? Of wilt u meteen een aanvraag doen? Kijk dan bij het Sociaal Loket of bel 0800 5016.

Pré-Mantelzorgwoningen

Misschien heeft u als mantelzorger en zorgvrager behoefte aan een mantelzorgwoning. Voor het realiseren van een (tijdelijke) mantelzorgwoning is onder bepaalde voorwaarden geen omgevingsvergunning vereist. U kunt controleren of de bouwplannen vergunningsvrij zijn via de website van het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

Steeds vaker bestaat de wens om een pré-mantelzorgwoning te realiseren. Daar mag u als zorgvrager al gaan wonen vóórdat er nog werkelijk sprake is van een mantelzorgsituatie. U loopt vooruit op een toekomstige zorgbehoefte. Dit mag alleen met een vergunning.

De gemeenteraad heeft inmiddels beleid ontwikkeld voor pré-mantelzorgwoningen. De gemeente beoordeelt verzoeken hiertoe op basis van de “Beleidsregels pré-mantelzorgwoningen Vijfheerenlanden.” In deze beleidsregels staan de voorwaarden waaronder een tijdelijke omgevingsvergunning voor een pré-mantelzorgwoning kan worden verleend.

Belangrijke criteria zijn onder meer de minimale leeftijd van 70 jaar van de toekomstige zorgbehoevende of het gediagnosticeerd zijn met een progressieve aandoening. Ook gelden er diverse ruimtelijke criteria. Alle criteria vindt u in de regeling: Beleidsregels pré-mantelzorgwoningen gemeente Vijfheerenlanden 2022 (Deze link gaat naar een externe website).

Waardering voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger voor iemand die in de gemeente Vijfheerenlanden woont? Schrijf u dan gratis in als mantelzorger (Deze link gaat naar een externe website) bij Mantelzorg VHL. Dan ontvangt u diverse blijken van waardering door het jaar heen. En we organiseren rondom de Dag van de Mantelzorg leuke, ontspannende en informatieve activiteiten voor mantelzorgers.

Meer weten? Kijk dan op de website van het Mantelzorgpunt (Deze link gaat naar een externe website), bel naar 0345 - 637 363 of mail naar info@mantelzorgvhl.nl.

Vrijwilligersverzekering

Mantelzorgers in de gemeente Vijfheerenlanden vallen onder onze vrijwilligersverzekering. Er zijn voorwaarden aan deze aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Bijvoorbeeld:

  • U moet eerst uw eigen aansprakelijkheidsverzekering aanspreken. Biedt uw eigen verzekering onvoldoende dekking? Meld u dan bij onze Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers.
  • De verzekering is er voor mensen die vanuit Nederland vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen. U wordt er niet voor betaald. En u doet het werk voor anderen of voor de samenleving.

Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen zich bij vragen over de vrijwilligersverzekering melden bij Marianne de Jong via marianne.de.jong@vijfheerenlanden.nl.