Subsidiemogelijkheden bij toeristische projecten

30 januari 2024

Organiseert u een project of activiteit dat bijdraagt aan de recreatie en het toerisme in Vijfheerenlanden? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Recreatie en Toerisme Subsidie!

Afgelopen jaar zijn de voorwaarden voor een Recreatie en Toerisme (R&T) subsidie vastgesteld. Hierin staat waar een subsidie aanvraag aan moet voldoen.
De meest voorkomende subsidies van R&T zijn de projecten subsidies. Dit zijn eenmalige subsidies voor activiteiten die een (regionale) bijdrage leveren aan de recreatie en het toerisme in Vijfheerenlanden.

Verhaallijn

Één van de voorwaarden is dat projecten/ evenementen minimaal moeten voldoen aan één van de volgende verhaallijnen:

  1. Glasbeleving
  2. Cultuur en erfgoed
  3. Omgang met water
  4. Natuurbeleving
  5. Boerenleven/streekproducten

Plan

Bij uw aanvraag moet u een plan indienen waarin u het project, de financiën en de communicatie rondom het project omschrijft.
Is het een evenement, dan moet de aanvraag minimaal vier maanden voorafgaand aan het evenement zijn ingediend.
Jaarlijkse evenementen komen maximaal éénmaal per vier jaar in aanmerking voor een subsidie (bij de start of als er een nieuw onderdeel wordt toegevoegd).

Aanvragen kunt u het hele jaar door indienen, totdat het jaarlijkse subsidieplafond is bereikt.

Subsidie aanvragen

Een aanvraag kunt u doen op onze pagina Subsidie aanvragen bij het kopje Aanvragen subsidie Recreatie en Toerisme.
Hier vindt u ook alle voorwaarden waaraan een project of evenement moet voldoen.
Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar f.broeren@vijfheerenlanden.nl of e.hanekamp@vijfheerenlanden.nl.

We zien uw aanvraag graag tegemoet!