Nieuwe gemeentelijke onderscheiding

3 april 2024

De gemeente Vijfheerenlanden is trots om de invoering van de nieuwe gemeentelijke onderscheiding aan te kondigen, een eerbetoon voor inwoners die een buitengewone bijdrage leveren aan de gemeenschap. Deze onderscheiding erkent de ongeziene helden die zich belangeloos inzetten voor anderen of voor de samenleving als geheel, en die een inspiratie zijn voor ons allemaal.

Eerbetoon

De gemeentelijke onderscheiding is bedoeld om de waardering van de gemeente uit te drukken voor die bijzondere inzet. De burgervader benadrukt het belang van het erkennen van de stille krachten binnen onze gemeenschap. "In elke hoek van onze gemeente zijn er mensen die zich dag in dag uit inzetten voor het welzijn van anderen. Het is hoog tijd dat deze inspanningen weer erkend en gevierd worden," zegt burgemeester Sjors Fröhlich.

Erepenning en Ereburger

Er zijn twee gemeentelijke onderscheidingen ingevoerd, namelijk de gemeentelijke erepenning en het ereburgerschap.

  • Voor de erepenning kunnen mensen door anderen voorgedragen worden via de gemeentelijke website. Als deze nominatie door de toetsing komt, dan ontvangt de genomineerde een erepenning, draagspeldje en een bijbehorend certificaat.
  • Het ereburgerschap wordt door de gemeente zelf gekozen, waarbij de ereburger een eervolle naamsvermelding op een prachtige plaquette krijgt binnen de gemeente en uiteraard ook een certificaat.

Criteria en nominatieproces

De gemeentelijke onderscheiding staat open voor iedereen met een link naar de gemeente Vijfheerenlanden die voldoen aan de vastgestelde criteria. “De lat ligt weliswaar hoog, maar laat je zeker niet ontmoedigen om iemand aan te melden voor deze bijzondere blijk van waardering”, zegt burgemeester Fröhlich.

Nomineren

De gemeente Vijfheerenlanden nodigt iedereen uit om deel te nemen aan het nominatieproces. Voor meer informatie over de gemeentelijke onderscheiding, de criteria en het nominatieproces, bezoek onze pagina Gemeentelijke onderscheiding,

Uitreiking

De uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding zal jaarlijks plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Sjors Fröhlich en andere leden van het gemeentebestuur zullen de onderscheiding dan persoonlijk overhandigen.