Verlenging ondersteuning/gehandicaptenparkeerkaart

10 april 2024

Ontvangt u van gemeente Vijfheerenlanden hulp of ondersteuning via de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of heeft u een gehandicaptenparkeerkaart? Dan is het belangrijk dat u de einddatum goed in de gaten houdt. De einddatum staat in de brief (beschikking) die u van de gemeente heeft ontvangen.

Wilt u de hulp, ondersteuning of gehandicaptenparkeerkaart verlengen? Of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het Sociaal Loket. Dit kan via telefoonnummer 088 – 599 7000 of door een mail te sturen naar sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.