Ondernemers Nieuw Schaik werken samen

12 april 2024

De ondernemers op bedrijventerrein Nieuw Schaik in Leerdam hebben een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgezet. Dit is tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 april 2024 samen met de Provincie Utrecht en wethouder Ton van Maanen gevierd.

Samenwerking

De Bedrijveninvesteringszone, of kortweg BIZ, is een samenwerking tussen alle ondernemers op bedrijventerrein Nieuw Schaik in Leerdam. Op het bedrijventerrein zijn 211 ondernemers gevestigd.

De BIZ heeft veel voordelen. Omdat iedereen meebetaalt, is er meer draagvlak onder de ondernemers voor samenwerking op thema’s uit het vijfjarenplan. Er is een ruimer budget voor veiligheid, aanpak van de buitenruimte en voor verduurzaming van het bedrijventerrein. Tot op heden heeft een minderheid aan ondernemers verenigd in de SBBL de kosten voor beveiliging gedragen.

Investeringen

De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat ondernemers op bedrijventerreinen samenwerken. Dat zorgt ervoor dat ze meedenken en investeren in het bedrijventerrein. De gemeente heeft de provincie Utrecht gevraagd om mee te denken. De provincie heeft vervolgens aanjagers ingeschakeld. Zij hebben de ondernemers geadviseerd over de vorm van de samenwerking, het BIZ-traject begeleid en een vijfjarenplan geschreven. Een aantal enthousiaste ondernemers heeft de BIZ gepromoot bij de andere ondernemers.

Resultaat

Het BIZ-traject heeft een half jaar geduurd. De ondernemers hebben in februari 2024 met een ruime meerderheid van 78% vóór de BIZ gestemd. De ondernemers investeren de volgende vijf jaar samen € 92.000 per jaar in het bedrijventerrein.

Belangrijkste actiepunten zijn:

  • nieuwe camerabeveiliging
  • het KVO-certificaat vernieuwen
  • een parkmanager aanstellen