Maaiwerkzaamheden bermen vanaf begin mei

22 april 2024

Ieder jaar laat de gemeente Vijfheerenlanden twee maal per jaar de wegbermen maaien langs de wegen in alle kernen. Het is een groot gebied en daarom een hele klus om dat te regelen. Wij kunnen niet op alle locaties tegelijk zijn. De gemeente maait alleen het gras waar zij eigenaar van is.

Vanaf 1 mei 2024 worden de eerste bermstroken en de uitzichthoeken van de bermen gemaaid. Behalve de grasstroken langs wegen worden ook de recreatieplaatsen en de bermen langs voet- en fietspaden meegenomen in dit onderhoud. Als de verkeersveiligheid er om vraagt, worden bepaalde plekken (bijvoorbeeld kruisingen, zichthoeken) vaker gemaaid.

Eerste maaironde

In mei start de eerste maaironde van de bermen, in het najaar volgt de tweede ronde. Er wordt gewerkt volgens de gedragscode bestendig beheer. Op deze manier ontziet de gemeente flora en fauna in de wegbermen zoveel mogelijk. Om dieren de mogelijkheid te geven om te vluchten of te schuilen hebben we afgelopen voorjaar stukken berm overgeslagen bij het maaien. Bij deze tweede maaibeurt blijft weer een ander gedeelte staan voor overwintering van de flora en fauna. Ook rondom bomen laten we een deel gras staan. Zo beschadigen we de stam niet. Door de bermen op deze manier te maaien, houden wij rekening met beschermde planten en dieren.

Aannemers

In ons gebied zijn twee aannemers namens de gemeente actief. Firma de Leeuw uit Hagestein maait de bermen van de wegen en de voet- en fietspaden in Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en een gedeelte van Hoef en Haag. Aannemersbedrijf Growepa neemt het overige deel van de gemeente voor zijn rekening.

Zij proberen de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken. Mocht u toch de maaicombinatie op de weg treffen dan vragen wij om uw begrip.