Helsdingen Sport en Cultuur volledig gasloos

30 april 2024

Op woensdag 17 april 2024 heeft wethouder Joop van Montfoort de gaskraan van sportcentrum Helsdingen definitief dichtgedraaid. Hiermee is Helsdingen Sport en Cultuur, onderdeel van gemeente Vijfheerenlanden, nu volledig gasloos en is het project Verduurzamen Helsdingen Sport en Cultuur afgesloten.

“Wij zijn trots op dit mooie project dat een grote stap is in het nog meer verduurzamen van deze prachtige multifunctionele locatie en onze gemeente.”, zegt Joop van Montfoort.

Eind 2022 nam de gemeenteraad het besluit om budget beschikbaar te stellen voor het verder verduurzamen van Helsdingen Sport en Cultuur. “Dit project sluit aan bij de wens van de gemeente om 70% van de gemeentelijke accommodaties CO2-neutraal te maken.”, vervolgt Van Montfoort.

Verduurzamen Helsdingen

Na uitgebreide voorbereidingen zijn de werkzaamheden om Helsdingen gasloos te maken begin oktober 2023 van start gegaan. Het sportcentrum is voorzien van vier lucht/water warmtepompen, die op duurzame wijze warmte uit de omgevingslucht onttrekken. In combinatie met andere installatietechnische aanpassingen, heeft het gebouw geen gasaansluiting meer nodig. Naast dit mooie duurzame resultaat, leidt het ook tot reductie van de energiekosten.

De realisatie van het gasloos installatieconcept is mogelijk gemaakt door Gebouwverduurzamer INNAX (Deze link gaat naar een externe website), in samenwerking met bouwbedrijf Vaessen en installateur Kersten Techniek.

Werkzaamheden voorspoedig verlopen

Buiten wat kleine onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden voorspoedig en grotendeels volgens planning verlopen.

De verwachte overlast voor de omwonenden door de werkzaamheden hebben geen grote problemen gegeven en ook de bezoekers hebben geen tot weinig hinder ondervonden. Dit was voor ons als gastvrije locatie een belangrijk speerpunt.