Verkeerscirculatieplan binnenstad Leerdam

21 juni 2024

In september 2023 heeft de gemeenteraad van Vijfheerenlanden het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Leerdam goedgekeurd. (Raadsvergadering 21 september 2023 agendapunt 7.6 (Deze link gaat naar een externe website))

Het verkeerscirculatieplan moet ervoor zorgen dat het centrum van Leerdam autoluw wordt en daarmee mede zorgen voor een aantrekkelijke, leefbare binnenstad. De voorbereidingen voor het doorvoeren van het plan zijn in volle gang.

Aanleg parkeerplaatsen Stationsweg

Voordat het verkeerscirculatieplan kan worden doorgevoerd moeten er eerst extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de Stationsweg. Om zo te zorgen voor alternatieve parkeerplaatsen buiten het centrum. De gemeente heeft de aanleg van de parkeerplaatsen reeds voorbereid en het werk is aanbesteed. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd en de gemeente is in afwachting van een definitieve goedkeuring hierop. (Raadsvergadering 21 september 2023 agendapunt 6.5 (Deze link gaat naar een externe website))

Aanpassingen centrum Leerdam

Binnen het centrum van Leerdam is de gemeente momenteel bezig met de voorbereiding van de fysieke afsluiting van de Kerkstraat, aan beide zijden van de straat.
Daarnaast worden de volgende straten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer:

  • Bergstraat (ter hoogte van nummer 55 en 66)
  • Nieuwstraat (na nummer 41 en 51A)
  • Huisgracht (ter hoogte van de kruising met de Kerkstraat)

De benodigde materialen zijn besteld en alles wordt voorbereid om de afsluitingen direct nadat de parkeerplaatsen aan de Stationsweg gereed zijn te realiseren. De verwachting is dat dit in het 4e kwartaal van 2024 kan plaatsvinden.