Vijfheerenlanden hartveilig

5 juli 2024

Wij willen van de gemeente Vijfheerenlanden een hartveilige gemeente maken. Hierbij hoort een dekkende spreiding van AED’s. De overlevingskans van inwoners met een acute hartstilstand kunnen we zo verhogen.

Voor een dekkende spreiding sluiten wij zoveel mogelijk direct aan bij lokale initiatieven.
Denk aan de Stichting Hartslag Leerdam en de EHBO-verenigingen in de verschillende (dorps)kernen van de gemeente.

De bedoeling is om met deze initiatieven en de daarmee samenhangende burgerhulpnetwerken, na de zomervakantie samen op te trekken om te komen tot een vorm van samenwerking in Vijfheerenlanden.