Waarschuwingen en boetes inrijverboden

11 juli 2024

De inrijverboden om het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond aan te pakken, zijn op 1 juli 2024 ingegaan. Motorvoertuigen die zonder ontheffing in de avondspits tussen 15.00 en 19.00 uur op dit traject rijden, ontvangen in de gewenningsperiode een waarschuwingsbrief van de gemeente. Na deze gewenningsperiode worden ook boetes opgelegd.

Hoe werkt het?

De voertuigen waarvoor inwoners en ondernemers een permanente of een dagontheffing hebben gekregen, zijn geregistreerd op basis van het kenteken. De kentekens waarvoor het inrijverbod niet geldt (zoals taxi’s en landbouwvoertuigen) worden op basis van kentekeninformatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) automatisch uitgefilterd. Bij de inrijverboden worden de kentekens gelezen door de kentekencamera. De gelezen kentekens worden doorgegeven aan het systeem. Daar wordt een vergelijking met de ontheffingenlijst gedaan. Staat een kenteken niet op de ontheffingenlijst, dan controleert een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) of het kenteken juist is uitgelezen door het systeem. Zo ja, dan ontvangt de kentekenhouder een waarschuwingsbrief.

Gewenningsperiode

De eerste weken na 1 juli 2024 geldt een gewenningsperiode waarin de gemeente waarschuwingsbrieven verstuurt, zodat weggebruikers worden geïnformeerd over de inrijverboden. Het kan zijn dat mensen die de inrijverboden niet kennen of niet hebben gezien, meerdere dagen achter elkaar door het inrijverbod rijden terwijl zij geen ontheffing hebben. In dit geval krijgen zij één waarschuwingsbrief van de gemeente en wordt het kenteken tijdelijk op pauze gezet. Er volgt in deze pauze geen nieuwe waarschuwingsbrief om bestuurders opnieuw te wijzen op hun overtreding. Na die pauze is een nieuwe waarschuwingsbrief mogelijk.

Boetes

Eerst willen we een zo breed mogelijk publiek middels de waarschuwingsbrief wijzen op hun overtreding. Na de bouwvak wordt het risico op het ontvangen van een boete groter. De boete verloopt via het CJIB. Op de boete staat ook hoe men daartegen bezwaar kan maken.