Noodopvang

De opvang van asielzoekers is vaak onderwerp van gesprek. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is te vol, tijdelijke plekken vervallen en helaas maken de brandhaarden in de wereld dat mensen op de vlucht gaan. Het Rijk heeft gemeenten meermaals gevraagd te helpen met het tijdelijk opvangen van vluchtelingen. De gemeenten binnen de provincie Utrecht hebben de inspanningsverplichting op zich genomen om opvangplekken te realiseren.

Vianen

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een noodopvanglocatie voor de opvang van asielzoekers gerealiseerd aan de Lage Biezenweg in Vianen. Vanaf eind februari 2024 is deze locatie de tijdelijke woonplaats voor 100 asielzoekers. Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de organisatie binnen het pand, de gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de omgeving en heeft een relatiemanager aangesteld waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met zorgen, vragen en opmerkingen.

U kunt contact opnemen via noodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Lees meer op onze pagina Noodopvang Vianen.

Kedichem

Het college wilde de groep uit Lexmond binnen de grenzen van onze gemeente blijven opvangen. De groep kent onze gemeente, heeft eerste stappen gezet in het leren van de Nederlandse taal en onze gebruiken. Een aantal geniet onderwijs in de ISK in Gorinchem. Een mooi proces dat ze graag wilden continueren. Hiervoor was een opvang gerealiseerd in Hotel aan de Linge in Kedichem. Tot 1 maart 2024 werd hier een groep van 58 personen opgevangen.

Lees meer op onze pagina Noodopvang Kedichem.

Lexmond

Het college heeft eerder samen met de VRU en het COA een noodopvanglocatie gerealiseerd in Lexmond. Deze locatie werd per 1 maart 2023 ontmanteld.

Lees meer op onze pagina Noodopvang Lexmond (Deze link gaat naar een externe website).

In gesprek met de omgeving

Er is een spanningsveld tussen de snelheid van moeten handelen en het zorgvuldige gesprek voeren met de omgeving. De komst van een opvanglocatie heeft impact op de omgeving. Mensen maken zich zorgen, hebben vragen. Het besluit tot het inrichten van een opvang is aan de raad en het college, hierover informeren wij de naast betrokken direct na het besluit telefonisch. Vervolgens sturen we een brief naar de nabije omgeving waarin wij betrokkenen uitnodigen voor informatieavonden. Tijdens deze avonden geven we informatie maar halen we vooral de vragen, zorgen en opmerkingen op van inwoners.

De gemeente wil een veilige plek bieden aan mensen die op de vlucht zijn, maar wil en kan dit niet zonder de inbreng van onze inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers waarvoor wij een prettige, veilige en plezierige woon- en werkomgeving willen maken.

De gemeente blijft daarom met de verschillende groepen uit het dorp of kern in gesprek. In overleg vormen we een kerngroep met vertegenwoordigers uit diverse groepen. Met deze kerngroep doorlopen we een intensief proces van participatie en overleggen. We geven zo invulling aan de opdracht onderdak te bieden, maar houden daarbij het welzijn en welbevinden van onze inwoners scherp in het oog.

Heeft u een vraag over de noodopvang? Laat het ons weten via noodopvang@vijfheerenlanden.nl.