Noodopvang

Het Rijk heeft de opvang van asielzoekers tot crisis bestempeld en gemeenten meermaals gevraagd te helpen met het tijdelijk opvangen van deze vluchtelingen. De Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten binnen deze regio hebben de inspanningsverplichting op zich genomen om op korte termijn opvangplekken te realiseren.

Vianen

Op dinsdag 11 juli 2023 heeft het college besloten een opvanglocatie in te richten aan de Lage Biezenweg 1 in Vianen. Ook deze opvanglocatie wordt in samenwerking met COA en VRU ingericht en biedt voor vijf jaar een onderkomen aan 100 mensen. De komende weken maken wij de planning, het ontwerp en mogelijkheden tot participatie inzichtelijk. Wanneer de opvang de deuren opent is nu dan ook nog niet bekend.

Lees meer op onze pagina Noodopvang Vianen.

Kedichem

Het college wilde de groep uit Lexmond binnen de grenzen van onze gemeente blijven opvangen. De groep kent onze gemeente, heeft eerste stappen gezet in het leren van de Nederlandse taal en onze gebruiken. Een aantal geniet onderwijs in de ISK in Gorinchem. Een mooi proces dat ze graag wilden continueren. Hiervoor is een opvang gerealiseerd in Hotel aan de Linge in Kedichem. Tot 1 maart 2024 wordt hier een groep van 58 personen opgevangen.

Lees meer op onze pagina Noodopvang Kedichem.

Lexmond

Het college heeft eerder samen met de VRU en het COA een noodopvanglocatie gerealiseerd in Lexmond. Deze locatie werd per 1 maart 2023 ontmanteld.

Lees meer op onze pagina Noodopvang Lexmond (Deze link gaat naar een externe website).

In gesprek met de omgeving

Er is een spanningsveld tussen de snelheid van moeten handelen in deze crisis en het zorgvuldige gesprek voeren met de omgeving. Het besluit tot het inrichten van een opvang is aan de raad en het college, hierover informeren wij de naast betrokken direct na het besluit telefonisch. Vervolgens sturen we een brief naar de nabije omgeving waarin wij betrokkenen uitnodigen voor informatieavonden.

De gemeente blijft met de verschillende groepen uit het dorp of kern in gesprek. In overleg vormen we een kerngroep met vertegenwoordigers uit diverse groepen. Met deze kerngroep doorlopen we een intensief proces van participatie en overleggen. We geven zo invulling aan de opdracht onderdak te bieden, maar houden daarbij het welzijn en welbevinden van onze inwoners scherp in het oog.

Heeft u een vraag over de noodopvang? Laat het ons weten via noodopvang@vijfheerenlanden.nl.