Dorpswoonvisie Zijderveld

De gemeente Vijfheerenlanden stelt een dorpswoonvisie op voor Zijderveld. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

In Zijderveld is dringend behoefte aan (betaalbare) woningen. Om woningbouw te kunnen realiseren maken we een dorpswoonvisie. Een dorpswoonvisie is nodig voor het dorp en de gemeente. Ook dient de dorpswoonvisie om toestemming te krijgen voor het bouwen van woningen van de Provincie Utrecht.

In Zijderveld liggen meerdere verzoeken om uit te breiden met verschillende type woningen. Zijderveld heeft ook behoefte aan groenvoorzieningen en meer ruimte voor fietsen en wandelen.

De uitvoering van de dorpswoonvisie voor Zijderveld wordt gedaan door bureau Zijaanzicht. Zij zijn een onafhankelijk bureau met de juiste kennis en kunde hebben en veel ervaring in het opstellen van vergelijkbare visies samen met inwoners.

Dorpswoonvisie afgerond

De dorpswoonvisie Zijderveld is op 2 april 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd en toegelicht. Op deze avond hebben vijf inwoners, betrokkenen en leden van de dorpsraad ingesproken over deze dorpswoonvisie

De gemeenteraad bespreekt de dorpswoonvisie Zijderveld op 9 april 2024 in de commissie Ruimte. Naar verwachting zal de besluitvorming plaatsvinden in de raad van 25 april 2024.

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht 'Dorpswoonvisie voor Zijderveld afgerond'

Participatiemomenten

 • 02-04-2024: VHL-plein
 • 15-01-2024: Bijeenkomst dorpsbewoners
 • 09-01-2024: Dorpsteam
 • 11-12-2023: Dorpsraad in oprichting
 • 08-11-2023: Inloopavond
 • 11-10-2023: Dorpsatelier
 • 07-09-2023: Dorpswandeling

Verslagen

Planning

Werkzaamheden en planning
Datum Activiteit
Eind juni/begin juli Startbijeenkomst met klankbordgroep, intern
Juni/augustus Inwerken en voorbereiden participatie
 • Participatie voorbereiden met dorps-kernteam
Eind augustus Eerste ontwerpcafé
September/oktober Het dorp in
 • Inbreng, meningen en ideeën verzamelen
 • Terugkoppeling, eerste voorstel(len) voorleggen
November Verwerken van alle inbreng in een visie
 • In afstemming/samen met inwoners
 • In afstemming met klankbordgroep
Terugkoppeling dorpen, zo nodig aanpassen.
December Stukken gereed maken voor besluitvorming.
Begin 2024 Start besluitvorming (duurt ca 3 maanden)

Het beoogde resultaat is een gedragen dorpswoonvisie, van, voor en door inwoners.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: dorpswoonvisies@vijfheerenlanden.nl.