Hagestein: Nieuwbouw Meester Vosschool

De gemeenteraad heeft op 11 juli 2019 besloten om de Meester Vosschool te herbouwen. Door dit besluit is er een voorstel uit het dorp gekomen om in plaats van een nieuwe school een multifunctioneel centrum (MFC) te bouwen.

In het MFC komt:

  • een school voor 300 leerlingen
  • een kinderdagverblijf voor 2 x 16 en een peuterspeelzaal voor 24 kinderen
  • een naschoolse op kinderopvang
  • een gym- of sportzaal
  • het dorpshuis (horeca-zaalruimte)

Er zijn in het kader van de dorpswoonvisie en het MFC bewoners bijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de mogelijke locaties van het MFC besproken. Het ontwikkelen van een MFC op de huidige locatie (bij de Bongerd) is als gevolg van de geluiden op de eerdere participatie avonden uitgesloten.

De mogelijkheid van een MFC langs de Vogelenzangseweg (op de kaart bij 1) blijft een optie. Daarnaast is een andere locatie vanuit verschillende inwoners voorgesteld, namelijk de locatie van de Stuwruiters aan de Biezenweg/Hoefslag (op de kaart bij 2).

Kaart van Hagestein met een 1 op de locatie Vogelenzangseweg en een 2 op de locatie Stuwruiters

Op de pagina Dorpswoonvisie Hagestein is meer informatie te vinden over de Dorpswoonvisie en de locaties van het MFC.

De gemeenteraad besluit begin 2024 of zij budget beschikbaar stelt voor het multifunctioneel centrum en op welke locatie deze zal komen. In oktober is er een opinie voorstel geweest om de eerste reacties van de raad te peilen.

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de nieuwbouw van de school vertraging heeft opgelopen. We gaan er nu vanuit dat de nieuwbouw half 2027 opgeleverd zal worden. Nadat het MFC is gerealiseerd zal de bestaande en de tijdelijke school nog een aantal jaren in gebruik blijven om de leerlingenpiek op te kunnen vangen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: november 2023