Hei- en Boeicop: Omgeving sportvelden

In de dorpswoonvisie van Hei -en Boeicop worden twee mogelijke woningbouwlocaties aangewezen; achter de Van Zuilenstraat en de omgeving van de sportvelden.

Bij de omgeving van de sportvelden wordt de haalbaarheid onderzocht om 50 woningen toe te voegen.

Locatie en plannen

Door het (gedeeltelijk) verplaatsen van voetbalvelden (inclusief accommodatie) ontstaat ruimte om deze 50 woningen dichtbij diverse voorzieningen te realiseren en goed te verbinden met de rest van het dorp.
Waar de verschillende functies (woningen, sportvelden, parkeren, spelen en straten) kunnen komen te liggen, wordt opgenomen een stedenbouwkundig schetsontwerp waar momenteel aan gewerkt wordt.

Welke type woningen er moet komen (appartementen, rijwoningen, vrijstaand etc) wordt nog onderzocht, duidelijk is wel dat 50% in de categorie betaalbaar moet vallen, conform gemeentelijk beleid.

Woningcorporatie Fien Wonen doet momenteel onderzoek naar de toekomst van 8 van de 16 huurwoningen langs de Van Hallstraat. Het gaat om de kleinere woningen van 1 bouwlaag met kap. De vraag is of deze worden gerenoveerd of dat sloop en vervolgens nieuwbouw wenselijk is. Op het moment dat voor de laatste variant gekozen wordt, wordt dit meegenomen in het plan voor het hele gebied.

Status

Momenteel wordt dus de haalbaarheid van het plan onderzocht. Dit geldt ruimtelijk; passen alle functies in het gebied, maar ook juridisch; verplaatsing van velden komt in het stiltegebied terecht dus de provincie moet hier medewerking aan verlenen. Daarnaast moet ook berekend worden of het project financieel haalbaar is.

Op dinsdag 26 maart 2024 zijn de eerste scenario’s voor het gebied gedeeld met de bewoners van Hei en Boeicop. U kunt de presentatie van de bewonersavond downloaden (PDF, 2.6 MB).

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl onder vermelding van Hei- en Boeicop sportcomplex.