Leerbroek: Nieuwbouw school Eben-Haëzer

Het oudste gedeelte van de basisschool Eben-Haëzer in Leerbroek is al meer dan 60 jaar oud. Het schoolgebouw voldoet niet meer aan de huidige (en toekomstige) eisen voor het moderne onderwijs. Om duurzaam basisonderwijs in Leerbroek voor de toekomst te waarborgen is een nieuwe basisschool nodig. En die gaat er ook komen.

Het nieuwe schoolgebouw krijgt een plek in het woningbouwplan voor de Slagboom-locatie (Leerbroek: Recht van Ter Leede | Gemeente Vijfheerenlanden). Het wordt niet alleen het nieuwe thuis van de Eben- Haëzerschool, maar ook van samenhangende functies zoals dagopvang, peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal of crèche) of buitenschoolse opvang. In het nieuwe gebouw kunnen ruim 200 kinderen naar school gaan.

Door bezwaren tegen het bestemmingsplan heeft het project zo’n 2 jaar vertraging opgelopen. Maar inmiddels heeft de gemeenteraad het benodigde geld beschikbaar gesteld, is de omgevingsvergunning om de school te kunnen bouwen verleend en is de bouw van de nieuwe school is inmiddels begonnen. Over hoe het schoolplein er precies uit komt te zien wordt nog nagedacht. In het tweede kwartaal van 2025 zou de nieuwe school klaar moeten zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: mei 2024