Leerbroek: Nieuwbouw school Eben-Haëzer

Het oudste gedeelte van de basisschool Eben-Haëzer in Leerbroek is reeds meer dan 60 jaar oud en het totale schoolgebouw voldoet niet meer aan de huidige (en toekomstige) eisen die het moderne onderwijs aan schoolgebouwen stelt. Om duurzaam basisonderwijs in Leerbroek voor de toekomst te waarborgen is een nieuwe basisschool noodzakelijk.

Naast een nieuwe basisschool worden ook samenhangende functies zoals de voor- en buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk gerealiseerd. Het gebouw wordt geïntegreerd in een nieuw te bouwen woningbouwlocatie. Er is hard gewerkt aan een definitieve stedenbouwkundig plan; zie project woningbouwlocatie aan de Kerkweg.

Het uitvoeringskrediet is door de gemeenteraad verstrekt. Er is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan, dit beroep is half 2023 door de Raad van State afgerond. In oktober 2023 is de omgevingsvergunning voor het bouwen van de school ingediend. We zijn met de aannemer in overleg en verwachten in mei 2024 te kunnen starten met de bouw van de Eben-Haëzerschool.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: november 2023