Leerbroek: Recht van Ter Leede

Voor de plek van een voormalig boerenbedrijf aan Recht van ter Leede in Leerbroek is een plan gemaakt voor een nieuwe woonwijk en een nieuw gebouw voor de Eben-Haëzerschool. Het plan is ook bekend onder de naam ‘Slagboom’.

In het plan worden de twee bestaande woningen in de oude boerderij gerenoveerd. Daarnaast worden op het achtererf en in het weiland langs de Kerkweg 31 nieuwe woningen gebouwd, waarvan tien in de sociale sector. De woningen worden in een aantal fasen gebouwd worden. De nieuwe basisschool komt centraal in het plan.

Vanaf de oude boerderijwoning komt een centrale ontsluiting door de buurt te liggen. Deze route vormt samen met de naastgelegen groensingel en de bestaande sloot de belangrijkste drager van het plan. Langs de centrale ontsluiting zijn vrijwel alle verschillende woningvormen in de nieuwe buurt zichtbaar. In het plan zijn rijwoningen, geschakelde en vrijstaande woningen opgenomen. Ongeveer 30% van de woningen zijn bedoeld voor de sociale sector. Hiermee komen er in dit nieuwe buurtje dus woningen voor verschillende doelgroepen.

De nieuwe woningen langs de Kerkweg zijn vanaf die weg via een duiker/brug over het water te bereiken in een meer landelijke setting. Het gaat om grotere kavels, waarbij de woningen groter zijn en verder uit elkaar liggen. Centraal in het plan wordt een nieuwe school voor de Eben-Haëzerschool gebouwd.

De wegenstructuur van het nieuwe buurtje sluit aan op bestaande straten aan de andere zijde van de Kerkweg. De Hoogstraat wordt doorgetrokken over de Kerkweg en de bestaande sloot waarna deze aansluit op de centrale route van de boerderij naar het landschap. In het verlengde van de Raadhuisstraat wordt met een wandelpad dat over gaat in een woonpad een aansluiting op de centrale as gemaakt.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl. Informatie over dit project is ook te vinden op de website Slagboom Leerbroek (Deze link gaat naar een externe website).

Status project, planning en inschrijven en kosten

De bouw van de eerste woningen is februari 2024 gestart. In deze eerste fase worden tien sociale koopwoningen, zes drie-onder-een-kapwoningen, zes twee-onder-een-kapwoningen en twee vrijstaande woningen gebouwd.

Meer informatie over het project en de mogelijkheden om er een woning te kopen vindt u via de website Slagboom Leerbroek (Deze link gaat naar een externe website).

Impressie

Sfeertimpressie van de huizen in het gebied

Kaart met wegen en huizen ingetekend

Op de bovenstaande tekeningen is goed te zien hoe het nieuwe wijkje wordt aangesloten op de bestaande wegen in Leerbroek. De vormgeving, verdeling en plek van de verschillende woningtypen is nog niet helemaal definitief, maar het is al wel duidelijk dat de rijwoningen langs de hoofdverkeerroute achter de oude boerderij gebouwd gaan worden en de geschakelde en vrijstaande woningen verder naar achteren en langs de Kerkweg.

Bezwaar maken tegen omgevingsvergunningen

Het bestemmingsplan voor dit plan is al vastgesteld. De termijn om daar beroep tegen aan te tekenen is afgelopen.

Tegen een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen kan bezwaar worden gemaakt nadat die vergunning verleend is. Of er een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan is of wanneer een vergunning verleend is kunt u zelf in de gaten houden. Zowel de aanvraag van een vergunning als de verlening ervan wordt gepubliceerd op Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Publicaties

Laatste update: juni 2024

Update: juli 2023