Put Middelwaard Vianen

Put Middelwaard is een populair recreatie-, wandel- en losloopgebied. Daarnaast is het terrein al jaren de locatie voor evenementen zoals Titanium, By The Creek en Wooase. Met deze brief informeren we u over de kaders die wij voor evenementen op Put Middelwaard hebben opgesteld.

Hierbij is het altijd zoeken naar de juiste balans tussen plezier versus overlast en plezier versus natuur. Daarom hebben we bij het opstellen van de kaders met diverse partijen besproken, zoals de gemeenteraad, organisatoren, Utrechts Landschap, Omgevingsdienst Regio Utrecht, Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden. Ook heeft het stuk ter inzage gelegen voor elke geïnteresseerde.

De gemeenteraad heeft de kaders voor deze locatie op tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2024 (agendapunt 7.6) (Deze link gaat naar een externe website) vastgesteld. Hieronder leest u de belangrijkste uitgangspunten en kaders voor Put Middelwaard. Op overheid.nl kunt u het Locatieprofiel Recreatieterrein Put Middelwaard (Deze link gaat naar een externe website) na lezen.

Evenementen op de locatie

Op de locatie mogen evenementen plaatsvinden. Hiervoor verleent de gemeente de vergunningen. Organisatoren van B- en C-evenementen moeten uiterlijk op 15 november aan de gemeente laten weten dat ze het jaar daarop een evenement willen organiseren. Zo wordt het inzichtelijke welke evenementen verwacht kunnen worden.

Vervolgens dient een organisator een evenementenvergunning en een omgevingsvergunning aan te vragen. Hoe lang dit van tevoren moet gebeuren, is afhankelijk van de grootte van het evenement. Verder zijn er bepaalde voorwaarden waaraan een organisator moet voldoen. Denk hierbij aan specifieke maatregelen voor flora, fauna en bodem, waarvoor een natuurtoets plaatsvindt. Ook zijn er specifieke voorschriften voor veiligheid, geluidsbelasting en verkeer die moeten worden nageleefd. De gemeente bepaalt op basis van het vastgestelde beleid en het bijbehorende locatieprofiel of aan de voorwaarden wordt voldaan en of een vergunning verleend kan worden. Wilt u meer over weten over de vergunningen, dan verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Vijfheerenlanden, www.vijfheerenlanden.nl/evenement-organiseren.

Aantal evenementen per jaar

Hoeveel evenementen er per jaar plaats mogen vinden, is afhankelijk van de grootte van de evenementen, de bijbehorende geluidsbelasting voor de omgeving en de gevolgen voor de natuur.

Zo mogen er twee grote evenementen (meer dan 7500 bezoekers en meerdere podia) per jaar plaatsvinden. Ook mogen er twee middelgrote (minder dan 7500 bezoekers en/of één podium) evenementen plaatsvinden. Voor beide categorieën geldt een mogelijkheid voor een meerdaags evenement welke maximaal twee dagen duurt. Verder mogen er maximaal twee kleine evenementen (minder dan 500 bezoekers en geen versterkte muziek) plaatsvinden. Tenslotte zijn evenementen alleen toegestaan van 1 april tot 1 november. Voor alle evenementen geldt dat de organisatoren te allen tijden specifieke voorschriften en maatregelen moeten naleven met betrekking tot bescherming van de natuur, geluidsbelasting en verkeer.

Geluid

Evenementen brengen geluid met zich mee. We proberen de geluidsoverlast van evenementen te beperken. Daarom zijn er specifieke normen voor geluid, rekening houdend met de woningen in de buurt. Er zijn twee geluidsnormen, een dB(A)-norm en een dB(C)-norm. De dB(A)-norm geldt voor de midden- en hoge tonen en de dB(C)-norm voor het totale geluidsniveau. Tijdens evenementen mag het gemiddelde geluidsniveau over een bepaalde tijd niet meer bedragen dan 65 dB(A) en 85 dB(C) op verschillende beoordelingspunten in de omgeving. In de bijlage ziet u een overzicht van de verschillende meetpunten.

Meer informatie

We hopen dat we u met deze brief meer inzicht hebben gegeven hoe we met evenementen bij Put Middelwaard omgaan.

U kunt op de activiteitenkalender op de website van de gemeente zien wanneer evenementen bij Put Middelwaard plaatsvinden.

Meer informatie over evenementen vindt u op onze pagina Evenement organiseren.
Heeft u verder nog vragen, neem dan contact op via evenementen@vijfheerenlanden.nl of 088 – 599 7000.