Snoeibeleid

De gemeente Vijfheerenlanden beheert ruim 20.000 bomen in onze prachtige groene gemeente. Bomen zijn van grote waarde in onze groene gemeente en daarom zijn we er zuinig op. We krijgen vaak verzoeken om bomen te snoeien. Bomen worden echter alleen gesnoeid als daar vanuit veiligheid of gezondheid reden toe is.

Wanneer snoeien we een boom?

Bomen hoeven van nature niet gesnoeid te worden, maar om de bomen veilig en gezond te houden voert een onafhankelijk bureau inspecties uit. De inspecteur bekijkt de bomen in de openbare ruimte regelmatig en bepaalt of snoeien nodig is. We snoeien bijvoorbeeld bomen die een gevaar opleveren voor de omgeving, als takken te dicht tegen de gevel hangen (minder dan 1 meter) of problemen oplevert met de doorrijhoogte. De boom wordt zo gesnoeid, dat hij goed en volwaardig kan uitgroeien.

Komt de gemeente in actie bij ongemak van bomen?

Hieronder leest u wanneer de gemeente wel of niet komt snoeien.

Overhangende takken boven wegen en paden

Ja, te lage takken boven wegen en paden worden verwijderd.
Alle gemeentelijke bomen langs wegen en paden worden opgekroond. Dit houdt in dat de onderste takken worden gesnoeid totdat de wettelijke doorrijhoogte is bereikt. Takken die lager hangen dan de norm, worden uit veiligheidsoverwegingen verwijderd.

Takken tegen de gevel

Ja, takken die tegen gevels groeien, worden verwijderd en indien noodzakelijk wordt de boom (voortijdig) gekapt.
Takken die tegen de gevel groeien kunnen een bouwkundig probleem en zelfs een veiligheidsprobleem veroorzaken. Als takken van gemeentelijke bomen tegen de gevel komen, zal de gemeente na een melding een deel van de tak snoeien. De habitus (de uiterlijke verschijning) van de boom mag door de maatregel niet te veel worden aangetast. Wanneer snoei geen duurzame oplossing is, zal de gemeente overwegen om de boom extra te snoeien of (voortijdig) te kappen.

Takken tegen straatmeubilair

Ja, takken die tegen straatmeubilair groeien, worden verwijderd.
Takken die tegen lantaarnpalen, straatnaamborden of ander straatmeubilair groeien, en daarmee bijvoorbeeld het zicht op verkeersborden ontnemen of een goede verlichting belemmeren, moeten uit veiligheidsoogpunt verwijderd worden, als andere maatregelen geen oplossing bieden (het verplaatsen van een straatnaambord bijvoorbeeld). De habitus (de uiterlijke verschijning) van de boom mag door de maatregel niet te veel worden aangetast.

Schaduw in de tuin

Nee, er worden geen bomen gesnoeid of gekapt als u te weinig zon in de tuin heeft.
Te weinig zonlicht in de tuin door bomen valt niet onder onrechtmatige hinder. De gemeente neemt in principe geen maatregelen. Geef de door u ervaren overlast wel door, dan kan de gemeente in geval van reconstructie (bomen kappen en nieuwe bomen planten bij een ophogingsproject bijvoorbeeld) opnieuw beoordelen of de locatie en de boomsoort passen.

Onvoldoende daglicht in huis

Ja, als er sprake is van te weinig bezonning in huis, is gerichte snoei mogelijk.
Er is sprake van onoverkomelijke overlast als een (gemeentelijke) adviseur de situatie als onacceptabel beoordeelt. In dat geval wordt de overlast aangepakt. Vaak zal een ingreep neerkomen op het gericht innemen van een enkele (grote) tak. Bij vervanging van bomen in geval van reconstructie kan de gemeente opnieuw beoordelen of de locatie en de boomsoort passen.

Zonnepanelen, zonneboilers en dergelijke

Nee, er worden geen bomen gesnoeid of gekapt voor een betere opbrengst van zonnepanelen, zonneboilers en dergelijke.
De laatste jaren is het gebruik van zonnepanelen op daken van particuliere woningen flink toegenomen. Het gebruik van groene energie heeft een positief effect op het milieu, maar dit geldt ook voor bomen. Bomen dragen in grote mate bij aan het algemeen belang. Wij kappen of snoeien daarom geen gemeentebomen voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en aanverwante zaken. Het standpunt is dat gemeente Zuidplas voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en aanverwante zaken geen gemeentebomen kapt of snoeit. Bij het inrichten van een nieuwe woonstraat of bij reconstructie kan met de boomsoortkeuze wel rekening gehouden worden met potentiële zonnepanelen.

Vrij uitzicht

Nee, er worden geen bomen gesnoeid of gekapt om een vrij uitzicht te creëren.
In Nederland bestaat geen recht op een vrij uitzicht. Bij nieuwe aanplant kunnen mensen geen aanspraak maken op het behoud van uitzicht.

Beschutting wegnemen

Nee, er worden geen bomen of planten teruggeplaatst als door snoei uw beschutting (tijdelijk) weggenomen wordt.
Waar bomen worden gekapt of beplanting wordt gesnoeid kan het voorkomen dat uw beschutting (tijdelijk) wegvalt. Bewoners dienen zelf voor beschutting te zorgen en kunnen geen rechten ontlenen aan de afschermende functie van gemeentelijk groen en bomen.

Bladeren, naalden, zaden en vruchten

Nee, afgevallen bladeren, naalden, zaden en vruchten zijn geen reden om bomen te snoeien of te kappen.
Als gevallen bladeren (of naalden) de veiligheid van de openbare ruimte in het gevaar brengen, zal de gemeente maatregelen treffen. Tijdens de piekmomenten, tijdens het bloesem-, vrucht- en bladvalseizoen, wordt er dan intensiever geveegd. Op locaties waar gevallen blad, vruchten of bloesem voor gevaarlijke situaties zorgt, wordt hier extra aandacht aan besteed. Blad of ander ‘afval’ van gemeentelijke bomen (of bomen van uw buren) dat bij u in de tuin valt, dient u zelf op te ruimen.

Plak door luizen of vogelpoep

Nee, er worden geen bomen gesnoeid of gekapt om ‘afval’ van boombewoners te voorkomen. Overlast door honingdauw en vogeluitwerpselen vormt voor de gemeente in het algemeen geen reden om in te grijpen. Daar waar nodig wordt ecologische bestrijding van bladluizen ingezet. Bij vervanging van bomen, aan het eind van hun levensduur, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de locatie en welke soorten daar passen.

Allergische reacties

Nee, allergische reacties zijn geen reden om bomen te snoeien of te kappen.
Hoewel het hinderlijk kan zijn, vormen klachten van hooikoorts door de aanwezigheid van bomen geen reden voor het verwijderen (of snoeien) van bomen. Hooikoorts wordt veroorzaakt door stuifmeelkorrels, die zich over grote afstanden kunnen verspreiden. Ingrijpen in een lokale houtopstand heeft daarom nauwelijks invloed op de klachten.

Eikenprocessierups

Nee, de aanwezigheid van de eikenprocessierups kan slechts in uitzonderlijke gevallen leiden tot het kappen van bomen.
De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken een allergische reactie die tot ernstige klachten kan leiden. Er bestaan diverse mogelijkheden om deze overlast te bestrijden. Dit gebeurt bij voorkeur preventief. In geval van melding of constatering van de aanwezigheid van de rupsen zal de gemeente binnen enkele werkdagen maatregelen treffen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het verwijderen van één of meerdere bomen vanwege de aanwezigheid van de eikenprocessierups in overweging genomen.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Eikenprocessierups.