Sportbeleid

“Heel Vijfheerenlanden Beweegt!”

Sport- en sportaccommodatiebeleid Vijfheerenlanden

Sport is een uitstekende manier om gezond te blijven en mee te doen in de maatschappij. De gemeente heeft een nieuw sportbeleid opgesteld. Doel van ons nieuwe beleid is een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van al onze inwoners. Vandaar: ‘Heel Vijfheerenlanden beweegt!’. Het nieuwe beleid gaat over de kracht van sport en bewegen voor iedereen en hoe wij van deze kracht gebruik willen maken.

Visie

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een nieuwe visie op sport en bewegen geformuleerd. We zien sport, naast ontspanning en competitie, ook als middel om inwoners meer te laten bewegen en mee te laten doen in de maatschappij. Hiermee verbeteren we een gezonde leefstijl, bestrijden en voorkomen we overgewicht en bieden een gezonde en sociale dagbesteding.

Uitgangspunten

Wij willen een sportieve gemeente zijn:

  • Waar sport en bewegen verweven zijn in het leven van alledag en sport- en beweegaanbod om de hoek is.
  • Met een diversiteit aan sport- en beweegmogelijkheden, sterke sportverenigingen en aanbieders.
  • Met toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige en multifunctionele sportaccommodaties, (open) sportparken en buitensportvoorzieningen met aantrekkelijke routes door het groene buitengebied.
  • Met een rijk verenigingsleven, gedragen door de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging en sport.

Interactief proces

De gemeente Vijfheerenlanden heeft de nieuwe visie op sport en bewegen opgesteld in nauwe samenspraak met verenigingen, sporters, scholen, exploitanten van sportaccommodaties en andere geïnteresseerden. Zij zijn op verschillende momenten en manieren betrokken geweest en hebben kunnen meedenken over de visie en beleidsdoelen.

Behandeling sportbeleid in Commissie en Raad

Het raadsvoorstel om het nieuwe sport- en sportaccommodatiebeleid “Heel Vijfheerenlanden Beweegt” (Deze link gaat naar een externe website) is op 13 december 2022 in de gemeenteraad (agendapunt 6.12) vastgesteld.

Team Sportservice Vijfheerenlanden

Team Sportservice Vijfheerenlanden voert in opdracht van de gemeente het sportbeleid uit.
Team Sportservice Vijfheerenlanden informeert, adviseert en begeleidt inwoners van de regio Vijfheerenlanden op het gebied van sport en bewegen.
Kijk voor meer informatie op de website van Team Sportservice Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website).