Tijdelijke huisvesting

Het college heeft 25 april 2022 een besluit genomen met betrekking tot de mogelijke woningbouwlocaties voor flexwonen van starters en statushouders, in de verhouding 50% statushouders en 50% starters.

Het college heeft besloten om vanuit de vier mogelijke opties nu alleen te kiezen voor de locatie Monnikendreef voor het realiseren van flexwoningen.

Hier worden flexwoningen ontwikkeld, gericht op de bouw van tussen de 30 en 50 kleine (circa 27m2) wooneenheden voor één persoon. Ook de bestaande woning op die locatie kan op korte termijn worden ingezet.

Tegelijkertijd zoekt het college actief op korte termijn verder naar mogelijkheden voor het realiseren van flexwoningen, ook in nieuwe bouwprojecten. Er zal rekening worden gehouden met voldoende verdeling over de gemeente Vijfheerenlanden.

Veel gestelde vragen

Kijk op onze pagina Veel gestelde vragen over Huisvesting statushouders voor mogelijke antwoorden op uw vragen.

Bekendmakingen op Overheid.nl

25-05-2022: Voornemen tot gronduitgifte aan Monnikendreef 4 in Vianen (Deze link gaat naar een externe website)