Toekomstvisie Bedrijventerreinen Vijfheerenlanden

We hebben een nieuwe toekomstvisie voor onze bedrijventerreinen gepresenteerd. De gemeenteraad heeft deze op 20 april 2023 geamendeerd aangenomen. We gaan onze bedrijventerreinen transformeren naar werklandschappen.

Waarom een nieuwe visie?

De afgelopen jaren is veel veranderd. Op economisch en sociaal gebied en op het gebied van verduurzaming en energie. Mensen veranderen, de markten veranderen en de technologie evolueert . Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op onze bedrijventerreinen.

Het belang van de bedrijventerreinen voor de samenleving is groot: circa 30 tot 35% van de totale werkgelegenheid bevindt zich hier. Het behoud van die werkgelegenheid is belangrijk. In de regio U10 zijn er tot en met 2040 bijna 80.000 extra banen nodig.

Ook een gezonde, duurzame werkomgeving wordt steeds belangrijker. In de strijd om personeel en dus ook voor de ondernemers op bedrijventerreinen.

Deze visie geeft ondernemers een stip op de horizon om keuzes te maken. Rondom hun eigen investeringen en ontwikkelrichtingen voor de korte en langere termijn, maar ook hoe zij zich nog beter kunnen gaan organiseren. Daarnaast geeft het de gemeente meer richting bij het in goede banen leiden van de transitie van de huidige bedrijventerreinen naar meer toekomst bestendige werklandschappen.

De huidige bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen zijn overwegend van hoge kwaliteit passend bij de type bedrijvigheid dat er gevestigd is. Dat is een mix van lokaal midden- en kleinbedrijf tot grote, bovenregionale en (inter)nationale bedrijven. De basiskwaliteit (schoon, heel en veilig) is op alle terreinen op orde en de fysieke en digitale infrastructuur is uitstekend. De organisatiegraad is veelal op orde en veel bedrijventerreinen hebben een ondernemersvereniging, wat de toekomstbestendigheid ten goede komt.

Wat zijn werklandschappen?

De bedrijventerreinen zijn meer geworden dan alleen hun economische functie. Ze spelen ook een rol in de klimaatopgave, de energietransitie, circulair ondernemen, een prettige gezonde werkomgeving, et cetera. We spreken daarom in deze visie niet meer over bedrijventerreinen, maar maken de stap naar werklandschappen.

Welke ontwikkelingen zien we voor ons?

Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • Een toenemende ruimtevraag van bedrijven en ondernemers
  • Nieuwe werklandschappen
  • Verdichten en intensiveren van het ruimtegebruik, bijvoorbeeld de hoogte in, parkeergarages in plaats van parkeerterreinen, maximale bebouwbare oppervlakte benutten, etc.
  • Het mengen van functies zoals werken en wonen
  • Verduurzamen (energie en circulariteit) van de terreinen en de bedrijfsvoering

Samen met ondernemers

Ondernemers willen samen met de gemeente prettige werklandschappen creëren om zo extra personeel aan te trekken in de (zeer) krappe arbeidsmarkt.

Publicaties