Veel gestelde vragen over Leerlingenvervoer

Mijn kind is ziek. Wie moet ik bellen?
U belt de vervoerder voor 7.00 uur. De vervoerder komt uw kind die dag en volgende dagen niet ophalen. Is uw kind weer beter en kan het naar school, bel de vervoerder een dag van tevoren. De vervoerder haalt uw kind dan de volgende dag weer op.

Mijn kind moet naar de dokter. Komt de taxi dan op een andere tijd?
Nee, de taxi komt niet op een andere tijd. Bel de vervoerder als u weet wanneer uw kind niet opgehaald hoeft te worden (minimaal een dag van te voren). U brengt uw kind die dag zelf naar school. Laat de vervoerder weten of uw kind aan het eind van die dag wel weer mee naar huis rijdt.

Kan mijn kind met de taxi mee als een hele dag structureel te vermoeiend is?
Voor kinderen die vanwege hun structurele beperking een hele schooldag niet kunnen volbrengen, bestaat de mogelijkheid van aangepaste ophaal- en terugbrengtijden. Dit gebeurt op basis van een individueel plan van school.

Kan mijn kind op aangepaste tijden naar school? (bijv door schoolreisje)
Nee, de taxi rijdt alleen vaste tijden. U informeert de vervoerder wanneer uw kind op een andere tijd naar school gaat. U zorgt die dag zelf voor het vervoer van uw kind naar en van school.

Mijn kind mag eerder naar huis doordat lessen uitvallen. Rijdt de taxi dan?
Nee, de taxi rijdt niet voor wisselende of afwijkende schooltijden. Er worden geen extra taxiritten ingezet. U haalt uw kind dan zelf op of uw kind wacht op school tot het einde van de schooldag.

Mijn kind zit in het examenjaar en hoeft alleen voor een examen naar school. Rijdt de taxi dan?
Bij examens vóór 10.00 uur rijdt de taxi op normale schooltijden. Als een examen na 10.00 uur plaatsvindt, kan er ’s morgens, op aanvraag en in overleg afgeweken worden van de normale schooltijden.

Mijn kind gaat stage lopen. Hoe komt het daar?
Bij voorkeur gaat uw kind zelfstandig met de (brom-)fiets of openbaar vervoer daarnaar toe. Zo stimuleren we de zelfredzaamheid. Als de stageplek binnen de 6 km ligt vanaf uw woning, verstrekken we geen vervoersvergoedingen. Valt de stageplek buiten de afstand van 6 km dan kunt u kostenvergoeding of taxivervoer aanvragen. Dit kan bij de gemeente. Voeg een stageovereenkomst van de school bij de aanvraag. Dit vervoer is er alleen als uw kind ook met de taxi naar en van school gaat. Na 18.00 uur rijdt er geen taxi. U rijdt dan zelf en kunt daar kilometervergoeding voor krijgen.

Ik heb een klacht over het vervoer van mijn kind. Bij wie moet ik zijn?
U meldt dit bij de gemeente via e-mail: leerlingenvervoer@vijfheerenlanden.nl.

Hoe en wanneer dien ik mijn aanvraag in voor leerlingenvervoer?
Op de website van de gemeente staat bij leerlingenvervoer een rode knop. Daarmee komt u bij het aanmeldformulier. U heeft daarvoor u DigiD nodig.
Uw aanvraag voor het nieuwe schooljaar dient u vóór 31 maart in. Komt uw aanvraag na 31 maart binnen dan kan het zijn dat het vervoer niet op tijd geregeld is en u uw kind bij aanvang van het schooljaar zelf naar en van school zult moeten brengen.

Wat gebeurt er als er een wijziging in het vervoer is?
Bij een incidentele wijziging neemt de vervoerder met u contact op. Bijvoorbeeld over ziekte van een chauffeur. Over structurele wijzigingen informeert de gemeente u. Dat betreft dan bijvoorbeeld als er een andere vervoerder rijdt.

Wie (en hoe) moet ik bij de gemeente benaderen voor vragen over het Leerlingenvervoer?
U kunt bellen naar het Sociaal Loket. Te bereiken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur via 0800 – 5016. Of u mailt naar leerlingenvervoer@vijfheerenlanden.nl.