Veel gestelde vragen over Publieke laadpalen

Hieronder vindt u een opsomming van de meest gestelde vragen over het Participatietraject van publieke laadpalen.

Waarom al die laadpalen?

Naar schatting rijden er in 2030 zo'n 1,9 miljoen elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Om al deze auto’s van elektriciteit te voorzien zullen dan zo'n 1,7 miljoen publieke laadpalen nodig zijn.

Door meerdere laadpalen proactief te plaatsen zijn we de komende tijd beter voorbereid op de groei van elektrische vervoer.

Waarom worden er niet meteen meer laadpalen in de openbare ruimte geplaatst?

Het streven is dat er voldoende laadinfrastructuur is, zodat de toename van het aantal elektrische voertuigen niet wordt belemmerd. In 2050 verwachten we dat vrijwel iedere auto in de gemeente elektrisch rijdt. Vanuit dat perspectief kunnen we beter meteen meer laadpalen plaatsen.

Toch is het niet zo simpel. Nederland heeft weliswaar een goed ontwikkeld landelijk netwerk van laadinfrastructuur, maar dit netwerk moet blijven meegroeien om de toename van het aantal elektrische voertuigen te accommoderen. Ook moeten we verstandig omgaan met de beschikbare parkeerplaatsen en parkeerdruk. We proberen constant een balans te vinden waarbij elektrische voertuigen kunnen blijven laden en fossiele brandstofvoertuigen kunnen blijven parkeren in de openbare ruimte.

Hoe werkt een laadpaal in de openbare ruimte?

De werking van een laadpaal kan in details verschillen, maar meestal wordt eerst de auto verbonden met de laadpaal door de laadkabel in te pluggen. Vervolgens meld u zich met de laadpas aan bij de laadpaal en begint het laadproces. De kosten worden automatisch van de rekening afgeschreven.

Waarom geen inductieladen of laden vanuit een lantaarnpaal?

Een publieke laadpaal heeft op dit moment de beste specificaties, voldoet aan technische, kwaliteits- en veiligheidseisen en biedt gebruikersgemak. Inductieladen is nog een kostbare techniek en kent een hoger energieverlies dan bij bekabeld laden. Deze techniek staat nog in de kinderschoenen.

Het samenvoegen van lantaarnpaal en laadpunt brengt meerdere nadelen met zich mee. Zo zijn lantaarnpalen overdag niet van stroom voorzien. Toch zijn er bedrijven die verlichting en laden gecombineerd aanbieden, maar dit is op dit moment nog duur en nog niet ver genoeg ontwikkeld.

Komt een ander voertuig zoals een scooter ook in aanmerking voor een laadpaal?

Een scooter of fiets kan aan een ‘gewoon’ stopcontact laden. Hierdoor is het voor lichtere elektrische vervoersmiddelen niet zo moeilijk om een plek te vinden om op te kunnen laden.

Wat is een interactieve kaart?

Een interactieve plan- en prognosekaart geeft een overzichtelijk beeld van de bestaande en geplande laadpalen bij ons in de gemeente. De laadbehoefte en alle potentiële laadlocaties bij ons in de gemeente worden inzichtelijk gemaakt. U kan snel zien waar alle potentiële laadlocaties zich bevinden en uw mening geven over een beoogde locatie, wellicht bij u in de buurt. Ook kunt u in de kaart een suggestie geven voor een alternatieve locatie. Op deze manier kan iedereen meedenken over de beste locatie en kunnen we samen een doordachte keuze maken.

Het is wellicht goed om te weten dat de locaties die wij voorstellen gebaseerd zijn op prognosedata. Denk hierbij aan data over de verwachte laadbehoefte, spreiding van de laadpalen, parkeerdruk, mogelijkheden voor bekabeling, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Vervolgens biedt de interactieve kaart de mogelijkheid om in de kaart suggesties te geven voor alternatieve laadlocaties.

Wat zijn de voordelen van een interactieve plankaart?

Het proactief plaatsen van laadpalen op basis van de prognosedata in de plankaart zorgt er onder andere voor: dat er sneller palen geplaatst kunnen worden, er minder tijdrovende procedures doorlopen hoeven te worden en dat het laadnetwerk toekomstbestendig blijft. Mensen die een elektrische auto overwegen gaan sneller tot aankoop over als ze zien dat de laadmogelijkheid in hun omgeving al geborgd is. Tenslotte kan met de interactieve kaart omwonende gevraagd worden wat zij vinden van de laadlocatie. Zo kan u uw mening geven over de laadlocaties waardoor we tot betere laadlocaties kunnen komen en wordt u niet verrast met een paal voor de deur.

Waarom zijn sommige eerder geplande laadpalen nog niet geplaatst?

In de interactieve kaart zijn ook locaties aangegeven van laadpalen die nog niet zijn geplaatst. Dit heeft ermee te maken dat er wat tijd zit tussen het bepalen van de locatie en de plaatsing ervan. Zo moet er nog een verkeersbesluit genomen worden door de gemeente en moet de opdracht aan de installateur gegeven worden om de laadpaal te plaatsen.

Waar kan ik als toekomstige e-rijder straks mijn auto opladen?

Als u als particulier een laadpaal aanschaft en laat installeren, gebeurt dat in de op eigen terrein, bijvoorbeeld op de oprit of in de garage. U hoeft hier geen vergunning of ontheffing voor aan te vragen. U kunt een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen als u geen eigen parkeerterrein heeft. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Hoe kan ik een openbare laadpaal aanvragen?

U kunt een openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente. Eerst wordt de aanvraag beoordeeld, vervolgens wordt een locatie gekozen en maakt de gemeente daarover een besluit. Omwonenden krijgen daarna zes weken de tijd om bezwaar te maken voordat het verkeersbesluit definitief wordt. Tot slot wordt de infrastructuur geregeld en de laadpaal geplaatst.

Wie kiest de locatie van de laadpaal in de openbare ruimte?

De gemeente kiest de locatie van een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte. Hierbij is al rekening gehouden met onder meer de spreiding van de laadpalen, parkeerdruk, mogelijkheden voor bekabeling, zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een voorgestelde laadlocatie?

Via een interactieve kaart kunt u aangeven of u eens bent met een voorgestelde laadlocatie, maar ook een suggestie met toelichting geven voor een volgens u betere locatie. De gemeente verzamelt alle reacties en maakt dan een keuze voor de meeste geschikte locatie. Mocht u het vervolgens echt niet eens zijn met een locatie voor een laadpaal, dan kunt u nog altijd bezwaar aantekenen op het verkeersbesluit dat officieel moet volgen.

Gaan de gekozen laadplekken ten koste van bestaande parkeerplaatsen?

Meer laadpalen betekent niet direct een toename van de parkeerdruk. Het aantal gereserveerde parkeervakken wordt namelijk pas uitgebreid als er op basis van de laaddata ook daadwerkelijk behoefte aan extra laadplekken wordt geconstateerd.

Toch gaat in sommige gevallen een laadpaal ten koste van een parkeerplek en kan dit op bepaalde locaties de parkeerdruk verhogen. In de toekomst – als elektrische auto’s de norm zijn geworden- verwachten we dat de bezwaren over het plaatsen van laadpalen omslaan in bezwaren over het gebrek aan laadpunten.

Mogen ook niet-elektrische auto’s parkeren bij een openbare laadpaal?

Het wil nog wel eens gebeuren dat net als u de auto op wilt laden er een ‘gewone’ auto geparkeerd staat. Daarmee riskeert deze autobezitter een fikse boete, want het is voor niet-elektrische auto’s verboden daar te parkeren.

Hoe zit het met laadpaalklevers?

De term ‘laadpaalklevers’ wordt gebruikt voor elektrische rijders die hun auto ‘te lang’ aan een laadpaal laten staan. De kleefkracht van de ‘laadpaalklever’ blijkt echter zeer beperkt. Minder dan 1% van de laadsessies zijn 48 uur of langer. De meeste elektrische rijders gedragen zich net als andere autobezitters. Het grootste deel van de laadsessies start in de avond als mensen thuiskomen (tussen 17.00 en 20.00 uur) en eindigt de volgende ochtend bij vertrek (tussen 06.00 en 9.00 uur).

Er zijn daarbij redenen om het laadpaalkleven juíst toe te juichen. Als u langer op een laadplek staat, is ‘slim’ laden mogelijk. Dit betekent dat uw elektrische auto niet direct begint met laden zodra u de stekker aansluit maar dat deze zoveel mogelijk in de daluren laadt. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet minder belast, zijn de laadtarieven lager en kan worden geladen met duurzame zonne- en windenergie.

Ook is het direct verlaten van een laadplek niet altijd wenselijk. Als een elektrische rijder aangemoedigd wordt zijn auto direct na het laden weg te halen, neemt hij ergens anders een schaarse parkeerplek in. En dat terwijl de laadplek daarna vaak leeg blijft. Een elektrische auto neemt dan in feite twee plekken in.