Verkiezing Europees Parlement 2024

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de vijf jaar gehouden.

Uit iedere lidstaat is een vast aantal leden afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners.
Het Europees Parlement vertegenwoordigt de inwoners uit de lidstaten op Europees niveau.

Wie mag stemmen

Om in Nederland te mogen stemmen voor het Europees Parlement moet u op de dag van de kandidaatstelling op 23 april 2024:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben of EU-onderdaan zijn en geregistreerd als kiezer in Nederland met een Y-32 formulier (Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland).
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn.

Stempas

De stempassen zijn begin mei bezorgd.

Bent u de stempas kwijt, is deze beschadigd of hebt u de stempas níet ontvangen? Dan kunt u uw vervangende stempas aanvragen. Dit doet u eenvoudig met uw DigiD.

Digitaal een vervangende stempas aanvragen kan tot en met vrijdag 31 mei 2024.

Stem- of kiezerspas of volmacht aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Als u persoonlijk een vervangende stempas wilt aanvragen, kunt u tot woensdag 5 juni 2024 12.00 een afspraak maken aan de balie in Leerdam.

Afspraak aanvragen stem- of kiezerspas of volmacht (Deze link gaat naar een externe website)

Stembureaus

Kijk voor de locaties op onze pagina Stembureaus Europese Verkiezing.

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijst

Uiterlijk 31 mei 2024 worden de kandidatenlijsten, met onder meer de adressen en openingstijden van de stembureaus, thuisbezorgd. Op de kandidatenlijst staat ook uitgebreide informatie over het stemmen met een volmacht en/of kiezerspas.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen

Bent u tijdens de verkiezingen van 6 juni 2024 niet in de gelegenheid om naar het stembureau te gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen.
Dat kan op twee manieren:

  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U vraagt digitaal een volmacht aan. Gebruik daarvoor de knop 'Stem- of kiezerspas of volmacht aanvragen' op deze pagina. Uiterlijk 3 juni 2024 moet uw digitale verzoek zijn ontvangen.

Kan ik stemmen in een andere gemeente

Als u voor de verkiezing van het Europees Parlement in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen.
Met de kiezerspas kunt u in elke gemeente in Nederland uw stem uitbrengen.

  • Mondeling kunt u uiterlijk 5 juni 2024 tot 12.00 uur een kiezerspas aanvragen.
  • Digitaal moet het verzoek 3 juni 2024 zijn ontvangen. Gebruik daarvoor de knop 'Stem- of kiezerspas of volmacht aanvragen' op deze pagina.

Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Bent u tijdens de Europees Parlementsverkiezing in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in gemeente Vijfheerenlanden? Stem dan via een volmacht.

Vragen

U kunt uw vragen stellen via verkiezingen@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7000.