Verkiezing Europees Parlement 2024

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de vijf jaar gehouden.

Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners.
Het Europees Parlement vertegenwoordigt de inwoners uit de lidstaten op Europees niveau.

Wie mag stemmen

Om in Nederland te mogen stemmen voor het Europees Parlement moet u op de dag van de kandidaatstelling op 23 april 2024:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben of EU-onderdaan zijn en geregistreerd als kiezer in Nederland met een Y-32 formulier (Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland).
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn.

Niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat kunnen zich als kiezer in hun woonplaats registreren. Verzoeken moeten uiterlijk dinsdag 23 april 2024 zijn ontvangen.
Verzoeken ontvangen na deze datum blijven voor deze verkiezing buiten beschouwing.

Naast deze tekst treft u de handleiding invulinstructie aan van het Y-32 formulier in diverse talen.

Wanneer ontvang ik mijn stempas

De stempassen worden halverwege mei bezorgd en moeten uiterlijk 23 mei 2024 in het bezit zijn van de kiezer.

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijst

Uiterlijk 31 mei 2024 worden de kandidatenlijsten, met onder meer de adressen en openingstijden van de stembureaus, thuisbezorgd. Op de kandidatenlijst staat ook uitgebreide informatie over het stemmen met een volmacht en/of kiezerspas.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen

Bent u tijdens de verkiezingen van 6 juni 2024 niet in de gelegenheid om naar het stembureau te gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen.
Dat kan op twee manieren:

  • u vult de achterkant van uw stempas in.
  • u vraagt digitaal een volmacht aan. De link komt nog.

Uiterlijk 3 juni 2024 moet uw digitale verzoek zijn ontvangen.

Kan ik stemmen in een andere gemeente

Als u voor de verkiezing van het Europees Parlement in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen.
Met de kiezerspas kunt u in elke gemeente in Nederland uw stem uitbrengen.

  • Mondeling kunt u uiterlijk 5 juni 2024 tot 12.00 uur een kiezerspas aanvragen.
  • Digitaal moet het verzoek 3 juni 2024 zijn ontvangen. De link komt nog.

Vragen

U kunt uw vragen stellen via verkiezingen@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7000.