Vertrouwenspersoon Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeente Vijfheerenlanden heeft voor inwoners, die een Wmo voorziening(en) hebben aangevraagd of toegekend en niet tevreden zijn, een onafhankelijke Vertrouwenspersoon Wmo aangesteld.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de Vertrouwenspersoon Wmo en meer informatie over de onderwerpen die u kunt bespreken.

Heeft u een aanvraag gedaan, of toegekend gekregen, bij de gemeente en bent u niet tevreden over:

  • De manier waarop het gesprek is gegaan.
  • De gang van zaken gedurende de aanvraag.
  • Het besluit van de gemeente.

Praat er over

Lukt het niet om het met de medewerker van de gemeente te bespreken, of wilt u dit liever niet?

Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke Vertrouwenspersoon Wmo. Dit is Ria de Die van Landelijk Steunpunt Medezeggenschap(LSR), (www.hetlsr.nl (Deze link gaat naar een externe website)) U kunt haar van maandag tot vrijdag bereiken per telefoon via 06 - 1997 5205, of een e-mail sturen naar r.dedie@hetlsr.nl.

Wat kan de Vertrouwenspersoon Wmo voor u doen?

  • Zij luistert naar uw verhaal.
  • U bespreekt samen wat u het beste kunt doen.
  • Zij kan u daarbij helpen.
  • Wat u bespreekt blijft vertrouwelijk.

Bent u na de ondersteuning van de Vertrouwenspersoon Wmo nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. De Vertrouwenspersoon Wmo kan u hierbij helpen.

Niet eens met het besluit van de gemeente?

Bent u het niet eens met het Wmo-besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken (er tegenin gaan). De Vertrouwenspersoon Wmo kan u hierbij advies geven.