Wet Open Overheid

Woo staat voor Wet Open Overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp voor iedereen openbaar te maken. Iedereen mag een Woo-verzoek indienen.

Woo-verzoek (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Woo-verzoek (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Veel informatie maken wij al openbaar. Een Woo-verzoek indienen is dus niet altijd nodig. Zoek bijvoorbeeld op deze website, de website van de raad (Deze link gaat naar een externe website) of Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Verzoek indienen

Kunt u de informatie die u zoekt echt niet vinden? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Vermeld in het verzoek altijd:

 • Het onderwerp ‘Woo-verzoek’.
 • Waar het verzoek over gaat. Bijvoorbeeld een bepaald bestemmingsplan.
 • Om welke documenten het gaat.
 • Om welke periode het gaat.
 • Uw contactgegevens.

U kan uw Woo-verzoek indienen via bovenstaande knoppen.
U kunt uw Woo-verzoek ook schriftelijk indienen:

Woo-coördinator gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 11
4140 AA LEERDAM

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Bij vragen nemen wij contact met u op.
De gemeente heeft vier weken om uw verzoek af te handelen. Als het nodig is, kan dit met twee weken worden verlengd. Daar krijgt u dan een bericht over.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het Woo-besluit? Dan kunt u bezwaar indienen. In het Woo-besluit staat hoe u dit kunt doen.

Welke informatie maken wij niet openbaar?

Het uitgangspunt van de Woo is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Toch zijn er uitzonderingen. De informatie heeft dan te maken met:

 • Privacy van personen.
 • Concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven.
 • Belangen van derden. Deze belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin ze uitleggen waarom ze vinden dat wij de informatie niet mogen publiceren. Wij nemen deze zienswijzen mee in ons besluit, maar zijn niet verplicht om ze over te nemen.

Verschil tussen Wob en Woo

De Woo vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de Woo kunt u ook informatie opvragen:

 • Als de informatie over uzelf gaat.
 • Als er een dringende reden is om u de informatie niet te onthouden.
 • Als het gaat om informatie die u nodig heeft voor onderzoek.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Woo? Kijk op de pagina Wet open overheid van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) of stuur een e-mail naar de gemeente Vijfheerenlanden via info@vijfheerenlanden.nl.