WOZ-waarde

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Deze waardebepaling - de WOZ-beschikking - is de basis voor de onroerende zaakbelasting.

U vindt de WOZ-waarde op de gecombineerde aanslag die u elk jaar van de gemeente ontvangt. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken deze WOZ-waarde voor de heffing van belastingen.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde?

De gemeente schakelt deskundige taxateurs in om de waarde van onroerende zaken vast te stellen. Zij houden bijvoorbeeld rekening met:

  • de grootte van het pand en de kavel
  • waar iets ligt
  • het bouwjaar
  • bijzondere kenmerken, zoals een dakkapel of een aanbouw
  • bijzondere situaties, zoals onderhoud dat nog niet gedaan is
  • de marktwaarde van het pand
  • de verkoopwaarde van een zelfde soort pand

Op uw WOZ-beschikking staat altijd de waardepeildatum van 1 januari van het vorige jaar. Bij het bepalen van de waarde gaan we uit van het bedrag dat uw woning of pand had opgebracht als het op de waardepeildatum leeg op de vrije markt verkocht zou zijn.

We gaan daarbij uit van verkochte en soortgelijke woningen ('referentiepanden'). Op uw taxatieverslag staat welke referentiepanden voor uw woning gebruikt zijn.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

U kunt de WOZ-waarde bekijken:

Hoe vraag ik mijn taxatieverslag op?

U kunt het taxatieverslag op de volgende manieren opvragen:

Wat is een toestandsdatum?

Op het taxatieverslag staat ook een toestandsdatum. In het algemeen gaan we uit van de toestand van de woning of het pand op 1 januari van het vorige jaar. De toestandsdatum is dan hetzelfde als de waardepeildatum.

Is er in de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 bijvoorbeeld een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging (artikel 18 van de Wet WOZ) geweest? Dan houden we rekening met de toestand van de woning of het pand op 1 januari 2024. Dit is dan de toestandsdatum.

U kunt de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opzoeken via het WOZ-waardeloket (Deze link gaat naar een externe website).

Heeft de gemeente een belang bij een hoge WOZ-waarde?

Nee. De gemeenteraad stelt de begroting vast en daarmee hoeveel geld de gemeenteraad wil ophalen met de onroerende zaakbelasting. Als de WOZ-waarde hoger wordt, dan daalt het tarief om hetzelfde bedrag op te halen.

Is er een maximaal stijgingspercentage bij de WOZ-waarde?

Nee, er is geen maximaal stijgingspercentage. De WOZ-waarde bepalen we door te kijken naar de verkoopprijzen van verkochte woningen in de gemeente rondom de waardepeildatum (dit jaar is dat 1 januari 2023). Elk jaar stellen we de WOZ-waarde opnieuw vast. De WOZ-waarde stijgt dus mee met de verkoopprijzen op de woningmarkt. Als de verkoopprijzen dalen, dan dalen ook de WOZ-waardes.

We bepalen de WOZ-waarde ook niet door de vorige WOZ-waarde met een bepaald percentage te verhogen. Ieder jaar taxeren we elke woning opnieuw. Daarbij kijken we naar de verkoopprijzen van woningen rondom de waardepeildatum.

De stijging is daarom niet bij elke woning gelijk aan het gemiddelde stijgingspercentage binnen de gemeente.

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kunt u makkelijk gratis bezwaar maken. U leest er meer over op de pagina Bezwaar tegen belastingen of WOZ-beschikkling.