Evenement organiseren

Door beëindiging van de coronamaatregelen is het op dit moment erg druk met vergunningsaanvragen voor evenementen. Om alle vergunningsaanvragen op tijd af te kunnen handelen hebben we tijdelijk een andere werkwijze:

 • Evenementen die als eerste op de kalender staan worden als eerste behandeld. (Dit betekent niet dat u uw evenement op het laatste moment kunt aanvragen).

 • Evenementen die verder in de tijd gepland staan, behandelen we later. Uiteraard worden de vergunningen op tijd verstrekt.

Wilt u een evenement organiseren? Vaak hebt u dan een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht, tentfeest of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Evenementenvergunning aanvragen of melding doen

Een evenementenvergunning aanvragen of een melding klein evenement doen doet u via onderstaande knoppen.

Aanvraag evenementenvergunning particulier(DigiD)

Aanvraag evenementenvergunning bedrijf (eHerkenning)

Categorieën evenementen

De gemeente Vijfheerenlanden hanteert vier verschillende categorieën evenementen:

 • Categorie 0: meldingsplichtige evenementen
  • U dient de melding van een 0-evenement minimaal 2 weken van tevoren in.
 • Categorie A: reguliere evenementen
  • U dient de aanvraag voor een A-evenement minimaal 6 weken van tevoren in.
 • Categorie B: aandachtsevenementen
  • De aanvraag voor een B-evenement moet minimaal 10 weken van tevoren worden ingediend.
 • Categorie C risico evenementen
  • De aanvraag voor een C-evenement moet minimaal 10 weken van tevoren worden ingediend.

Als u twijfelt over de categorie waar onder het door u te organiseren evenement valt of hebt u andere vragen neem dan contact met ons op. Wij kunnen u in de meeste gevallen verder helpen.
E-mail: evenementen@vijfheerenlanden.nl
Telefoon: 088 - 599 7242

Kosten

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning zijn afhankelijk van een aantal factoren

Niet commerciële evenementen

Evenementen of activiteiten die sociaal-cultureel of educatief van aard zijn, of worden gehouden door instellingen – overwegend stichtingen en verenigingen – met een sociaal-culturele of educatieve doelstelling binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Voorbeelden zijn Koningsdag (door Oranjevereniging), Paardenmarkt, rommelmarkten georganiseerd door kerkgenootschappen of voor goede doelen. 

Niet commerciële evenementen
Categorie
Meldingsplichtig 0-evenemen 0,00
Categorie A-evenement 68,65
Categorie B-evenement 137,30
Categorie C-evenement 401,50

Commerciële evenementen

Evenementen of activiteiten die zijn gericht op het behalen van winst, of worden gehouden door organisaties met een winstoogmerk. In het bijzonder betreft het evenementen of activiteiten zoals (pop)concerten, dancefeesten, beurzen, braderieën of andere promotionele activiteiten.

Commerciële evenementen
Categorie
Meldingsplichtig 0-evenement 0,00
Categorie A-evenement 264,10
Categorie B-evenement 1.003,65
Categorie C-evenement 2.641,25
Extra kosten voor een spoedaanvraag 50%

Vragen?

Hebt u nog vragen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u in de meeste gevallen verder helpen.
E-mail: evenementen@vijfheerenlanden.nl
Telefoon: 088 - 599 7242