Kedichem

Kedichem heeft ongeveer 1000 inwoners en is gelegen aan de Linge. Het dorp heeft in het verleden veel last gehad van dijkdoorbraken. De 'wielen' langs de dijk zijn de na de dijkdoorbraken gevormde plassen die hieraan herinneren.

Foto van Kedichem

Vooral in het voorjaar is een fietstocht langs deze Linge erg mooi, als de fruitbomen in bloei staan. De graslanden langs de Linge vormen een belangrijke broed- en pleisterplaats voor vogels. Bij Oosterwijk is een parkeer- en picknickplaats om van dit mooie rivierlandschap te genieten.