Dorpswoonvisie voor Zijderveld afgerond

19 maart 2024

Het college van Vijfheerenlanden heeft een dorpswoonvisie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van Zijderveld vastgesteld. De dorpswoonvisie geeft het ruimtelijk kader voor de toekomstige ontwikkeling van de kern. Samengevat geeft de dorpswoonvisie aan waar in de toekomst gebouwd kan worden en welke voorwaarden daaraan gesteld worden. Daarnaast komen ook andere onderwerpen zoals de behoefte aan wandelpaden, groen en verkeersveiligheid aan de orde. De dorpswoonvisie vormt daarmee ook een afwegingskader voor ruimtelijke initiatieven.

4 speerpunten

De dorpswoonvisie is het resultaat van een intensief participatieproces met de bewoners, in het bijzonder de recent opgerichte dorpsraad. In de visie is gekeken hoe bouwen en het versterken van de relatie met het landschap samen kunnen gaan. Thema’s die aan de orde komen zijn:

  1. Wonen, voor jongeren en ouderen, in een dorpse setting.
  2. Het bouwen van woningen zo dat deze het dorp als geheel versterkt en ook de relatie met het landschap.
  3. Routes, binnen het dorp en ook ommetjes naar het omliggende landschap.
  4. Groen en spelen.

Met de dorpswoonvisie nodigen we alle partijen uit om hieraan bij te dragen.

VHL-plein en raadsvergadering

Op 2 april 2024 wordt de dorpswoonvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad op het VHL-plein in De Krooshof in Zijderveld. Op 9 april 2024 buigt de raad zich over de dorpswoonvisie. Op 25 april 2024 neemt zij hierover een besluit.