Definitief ontwerp gemeentehuis Vijfheerenlanden

21 maart 2024

Het definitieve ontwerp van het nieuwe gemeentehuis is klaar. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen of de verbouwing door kan gaan.
De beslissing daarover valt op 25 april 2024. Op 11 april 2024 bespreekt de gemeenteraad het ontwerp en de financiën in de commissie Algemene Zaken.

Binnen de kaders

De gemeenteraad gaf het college opdracht om een sober, duurzaam gemeentehuis te ontwerpen. De exploitatiekosten mogen niet hoger zijn dan de geïndexeerde exploitatielast van de drie gemeentehuizen die de gemeente nu in gebruik heeft. Daarbij vindt de raad het belangrijk dat het nieuwe gemeentehuis een raadzaal heeft. Deze ruimte is bijvoorbeeld ook te gebruiken als trouwzaal. Ook heeft de gemeenteraad de keuze gemaakt om de bibliotheek in het gemeentehuis onder te brengen. Het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis voldoet aan deze wensen van de gemeenteraad.

Focusgroep omwonenden

In het ontwerp is de inbreng van de focusgroep van omwonenden meegenomen. Deze focusgroep is ontstaan na een informatieavond voor omwonenden in juli 2023. De focusgroep zit direct met de architect om de tafel. De architect heeft het ontwerp door de opmerkingen van de focusgroep op een paar punten aangepast. De fietsenstalling is verplaatst. En het hoogteaccent op de hoek van het gebouw aan het Ambtsplein en de Stationsweg is verlaagd. Binnenkort is de derde bijeenkomst met de focusgroep, waarin de architect en de focusgroep de omgeving van het gemeentehuis bespreken.

Verbouwing

Als de gemeenteraad instemt met de plannen, kan de aanbestedingsprocedure voor de aannemer van start. Het is de bedoeling dat de verbouwing van het gemeentehuis begin 2025 start. Eind 2026 is het nieuwe gemeentehuis klaar. Vanaf 2027 is het gemeentehuis weer open voor bezoekers en medewerkers van de gemeente. Tot die tijd kunnen inwoners vier dagen per week terecht in het gemeentehuis in Vianen en één dag per week in het gemeentehuis in Meerkerk.

VHL Plein

Op 4 april 2024 licht de architect tijdens het VHL Plein het ontwerp van het gemeentehuis toe aan de raadsleden.
Het VHL Plein vindt plaats in het gemeentehuis in Meerkerk en start om 20.00 uur.
Inwoners kunnen tijdens het VHL Plein met de raadsleden in gesprek.
Inwoners die willen inspreken, kunnen dit laten weten aan de griffie via griffie@vijfheerenlanden.nl.