Start inrijverboden sluipverkeer vertraagd

26 maart 2024

InformatieDit nieuwsbericht is onderdeel van het project Aanpak sluipverkeer. Kijk voor alle informatie op onze pagina Aanpak sluipverkeer Vianen-Lexmond.

De inrijverboden om het sluipverkeer op het traject Vianen-Lexmond in de avondspits te weren, gaan nog niet in op 27 maart 2024. Dit is het gevolg van een voorlopige voorziening die is ingediend.

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening is een speciale maatregel die een indiener van een bezwaar als apart proces in kan dienen. Met de voorlopige voorziening vraagt de indiener via de rechtbank aan de gemeente om te wachten met de startdatum tot het college een besluit heeft genomen over het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.
Deze commissie houdt in dit geval meerdere zittingen. Daarna brengt de commissie een advies uit aan het college en neemt het college daar vervolgens een besluit over. Doordat de voorlopige voorziening nu is ingediend, gaan de inrijverboden niet in op 27 maart 2024.