Vergaderingen raadscommissies april 2024

3 april 2024

In de week van 8 april 2024 vergaderen de commissies van de gemeenteraad.
In deze vergaderingen worden onderwerpen besproken die op 25 april 2024 in de vergadering van de gemeenteraad aan bod komen.

Wanneer en waar zijn de vergaderingen?

Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis, Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk en beginnen om 20.00 uur.
U bent hierbij van harte welkom. U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks online volgen via de kalender van de gemeenteraad (Deze link gaat naar een externe website).

Welke onderwerpen staan er op de agenda?

Hieronder staat een kort overzicht van de onderwerpen die besproken worden. De volledige agenda’s en de bijbehorende stukken staan bij de betreffende vergadering in de kalender van de gemeenteraad (Deze link gaat naar een externe website).
U kunt bij de griffie ook een papieren agenda aanvragen. Neem hiervoor contact op via griffie@vijfheerenlanden.nl of 088 – 599 7362.

8 april 2024: Commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid

 • Opinievoorstel Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024-2050
 • Opinievoorstel Rol omwonenden in project Milieueffectrapportage - zoekgebieden wind
 • Zienswijze ontwerp-wijziging gemeenschappelijke regeling Waardlanden
 • Beleidskader energietransitie - kleine windturbines en zon op grond

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaande stukken direct als hamerstuk* doorgaan naar de raad van 25 april 2024:

 • Vaststelling ongewijzigd bestemmingsplan Broekseweg 75-77 Meerkerk
 • Vaststelling bestemmingsplan Diefdijk 12, Everdingen
 • Vaststelling bestemmingsplan Kortenhoevenseweg 155, Lexmond
 • Vaststelling ongewijzigd bestemmingsplan Lange Meent 3 Everdingen

9 april 2024: Commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid

 • Dorpswoonvisie Zijderveld
 • Gebiedsvisie Meerkerk
 • Gebiedsvisie Vianen - Nota van Uitgangspunten

10 april 2024: Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport

 • Opinievoorstel Participatiebeleid
 • Project Monnikendreef

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaand stuk direct als hamerstuk* doorgaat naar de raadsvergadering van 25 april 2024:

 • Zienwijze financiering loonkostensubsidie Avres

11 april 2024: Commissie Algemene zaken

 • Opinievoorstel Invulling ombuigingstaakstelling vanaf 2026
 • Vaststellen definitief ontwerp en kredietaanvraag gemeentehuis Vijfheerenlanden

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaand stuk direct als hamerstuk* doorgaat naar de raadsvergadering van 25 april 2024:

 • Ontheffing woonplaatsbeginsel T. van Maanen
 • Landelijk DoeMee-onderzoek 2023

Voor de commissies is er een uitloopavond gepland op 15 april 2024

*Een hamerstuk is een te behandelen vergaderstuk waar niemand tijdens de vergadering het woord over wil voeren. Het stuk kan dan zonder discussie of stemming goedgekeurd worden en ‘afgehamerd’ worden door de voorzitter.