Werkzaamheden begraafplaats Lexmond

3 april 2024

Een groot deel van de begraafplaats in Lexmond heeft te maken met een te hoge grondwaterstand. Hierdoor kunnen en mogen we in veel graven niet meer begraven.

Om in de toekomst te kunnen blijven begraven is het nodig dat de begraafplaats wordt opgehoogd.

In 2023 zijn er algemene graven en particuliere graven geruimd, waarvan het grafrecht niet verlengd was. Hierdoor is het mogelijk geworden om alvast een gedeelte van de begraafplaats op te hogen.

Waar, wanneer en door wie

De werkzaamheden vinden plaats aan de kant van de Kortenhoevenseweg waar eerder de algemene graven lagen.
In april 2024 starten de werkzaamheden.
Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk B.V. voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit.

Heeft u een vraag over dit project dan kunt u: