Record aantal nieuwe woningen in Vijfheerenlanden

26 april 2024

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn in 2023 640 nieuwe woningen opgeleverd. Vijfheerenlanden zit daarmee landelijk in kopgroep van veel bouwende gemeenten. De halfjaarlijkse Woningbouwmonitor geeft aan dat de gemeente goed op koers ligt om de gewenste 2.000 woningen te bouwen in de periode 2022 tot en met 2026. Hoewel het record van 2023 niet zo snel verbroken zal worden, heeft de gemeente ook nog genoeg bouwplannen voor de komende jaren.

Uitvoeringsagenda Wonen

De woningbouwmonitor is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Wonen. Belangrijk onderdeel daarvan zijn dorps- en gebiedsvisies, waarmee we de ruimte zoeken voor de bouwplannen tot 2040. Dit zijn de gebiedsvisies voor Meerkerk (afgerond), Vianen (in ontwikkeling) en Leerdam (gepland voor 2025). En het spoor vitale dorpen richt zich op het opstellen van dorps(woon)visies (voor onder meer Lexmond, Nieuwland, Zijderveld en Schoonrewoerd).

Plannen voor na 2026

Wethouder Teus Meijdam: “Het college heeft de ambitie uitgesproken om voor de periode 2027 tot en met 2040 planruimte te vinden voor nog eens 3000 woningen. Op dit moment is er voor deze periode al planruimte voor 2.663 woningen. Dit is nog onvoldoende planruimte uitgaande van de ambitie. Er moet dus nog ruimte gevonden worden om de ambitie te realiseren. Door met een vaste werkwijze gestructureerd te werken aan woningbouw, heeft de gemeente er vertrouwen in dat deze ambitie gerealiseerd kan worden.”

U vindt de woningbouwmonitor bij de raadsstukken op de website van de Gemeenteraad (Deze link gaat naar een externe website).